Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o upowszechnienie wśród rodziców i opiekunów uczniów załączonego listu Ministra Zdrowia.

Z poważaniem

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty


ZAŁĄCZNIKI:

list-Ministra-Zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-bilanse.pdf