W dniach 4 – 10 maja 2019 r. grupa nauczycieli ZSO w Józefowie nad Wisłą uczestniczyła w szkoleniu metodycznym pt. „TIK w aktywnym uczeniu się i nauczaniu- inspirujące, ambitne, wspaniałe” w ramach projektu Erasmus + KA2. Spotkanie odbyło się w holenderskim mieście Almere. Wzięli w nim udział nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich -z Łotwy, Polski, Włoch, Holandii, Belgii, Portugalii i Turcji.

Głównym celem projektu było kształcenie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych. Uczestniczyliśmy w szkoleniu na temat zróżnicowanego nauczania oraz metod zwiększających sukces edukacyjny na różnych poziomach. W trakcie spotkania oceniano pracę prowadzoną w ramach projektu. Odbyła się międzynarodowa konferencja, podczas której wszyscy nauczyciele dzielili się doświadczeniami w tej dziedzinie. Braliśmy też udział w warsztatach na temat wirtualnej rzeczywistości .Wróciliśmy do Polski z pomysłami, które naszym zdaniem poprawią jakość edukacji w szkole.

Ostatnie spotkanie projektowe odbędzie się we Włoszech w czerwcu. (N.P.)