Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu do wykorzystania odpowiedzi na pytania rodziców zadane podczas wideokonferencji w dniu 22 września 2021 r. Informacje dotyczące szczepień opracowała Pani prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska – wirusolog, zaś odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania szkół przygotował Lubelski Kurator Oświaty.
Proszę o udostepnienie materiału zainteresowanym rodzicom.
Jednocześnie ponawiam prośbę o kontynuowanie działań prozdrowotnych, w tym informacyjno-edukacyjnych związanych ze szczepieniami. Przypominam, o dostępnych materiałach w tym temacie, które otrzymaliście Państwo poprzez system informacji oświatowej oraz GSOK.

Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty