W dniach 10 – 16.02.2019 roku odbyła się pierwsza mobilność międzynarodowa w ramach programu Erasmus+. W trakcie pobytu we Włoszech realizowałyśmy zadania projektu „UNESCO- Untold Experiences Stories of a Country”. Był to czas pełen radości i niezapomnianych wrażeń! Wraz z kolegami i koleżankami z innych krajów pracowaliśmy nad realizacją postawionych przed nami zadań. Był to m. in. kwestionariusz ”UNESCO in my life” . Codziennie zwiedzaliśmy zabytki wpisane na listę UNESCO.  Przeprowadzaliśmy też wywiady w grupach międzynarodowych. Rozmowy z turystami oraz lokalnymi mieszkańcami nagrywaliśmy i zapisywaliśmy na tabletach. Podziwialiśmy piękne krajobrazy sycylijskie oraz smakowaliśmy tradycyjnych potraw. Mieliśmy również okazję zatańczyć ludowy taniec sycylijski.

Po odbytej mobilności z pewnością możemy powiedzieć, że udział w takim projekcie jest świetną okazją do przełamania bariery językowej, do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni oraz otwarcia się  na różnorodność kulturową. Zachęcamy uczniów do dalszej pracy w projekcie i rozwijania swoich umiejętności.

Anna Kępowicz, Julia Kapica, Paulina Kłudka