W październiku 2018 r. uczniowie kl. VI b i VIII a przystąpili do konkursu z okazji 25-lecia  WFOŚ i GW w Lublinie „25 na piątkę z plusem !”.

Głównym celem Konkursu była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami konkursu, w którym przyznano nagrodę w wysokości 35 tys. zł. z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni biologicznej.

I.P. i M.G.