Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja    
PRZEWODNICZĄCY Kacper Jurak  
ZASTĘPCA Kacper Kwiecień  
SEKRETARZE

 Aleksandra Bis

Klaudia Strawa

 

• Poczet sztandarowy:

  Magdalena Janeczko, Kacper Jurak, Gabriela Kilian, Roksana Kotowska, Oliwia Smagieł, Oliwia Sobka, Jakub Superson

 

Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

• Opiekunowie pocztu sztandarowego: p. Kinga Kapica, p. Jakub Basiakowski
• Opiekunowie SU: p. Maria Jagodzińska, p. Marek Kotulski