Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja    
PRZEWODNICZĄCY Kacper Jurak  
ZASTĘPCA Magdalena Małaczek  
SEKRETARZ Aleksandra Smoczyńska  

• Opiekunowie SU: p. Marzenna Gąsior, p. Artur Mróz