Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja
PRZEWODNICZĄCY Filip Kośniewski
ZASTĘPCA Karina Czyżewska
SEKRETARZ Kacper Burek

• Poczet sztandarowy:

Kacper Burek, Bartłomiej Mazurek, Kinga Gruszecka, Aleksandra Rogala,Martyna Siewielec, Julia Smagieł

• Sekcja gazetki:

Magdalena Olszówka, Julia Chmiel, Wiktoria Świątkowska

• Sekcja fotograficzna:

Aleksandra Jaskot

Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

• Rzecznik Praw Ucznia: p. Marek Kotulski
• Opiekunowie pocztu sztandarowego: p. Anna Basiakowska, p. Dorota Serwa
• Sklepik szkolny: p. Katarzyna Czuba
• Opiekunowie SU: p. Grażyna Czuba, p. Sławomir Majcher