Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja    
PRZEWODNICZĄCY Cezary Niedziałek  
ZASTĘPCA Kacper Kwiecień  
SEKRETARZ  Igor Pawka  

• Sekcja dekoratorska :

  Martyna Olszówka, Weronika Jaskot, Wiktoria Osińska

• Sekcja reprezentacyjna :

  Wiktoria Kowalska, Anna Świątkowska, Kacper Kwiecień, Miłosz Maj, Amelia Główka, Alicja Pinkiewicz

• Sekcja porządkowa :

  Wiktoria Osińska, Mateusz Lankamer

• Sekcja rozjemcza :

  Aleksandra Bis, Igor Pawka

Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

• Opiekun pocztu sztandarowego: p. Marek Kotulski
• Opiekunowie SU: p. Halina Mróz i p. Jakub Basiakowski