Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy cykl diagnoz on-line do projektu „PROFILAKTYKA NA MIARĘ” w ramach Narodowego Programu Zdrowia i pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem diagnozy jest podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki oraz przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom uczniów.
Wyniki diagnozy posłużą nam do konstruowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły na kolejny rok szkolny.

W ramach badań diagnostycznych ankietowani są nie tylko uczniowie, ale też wychowawcy, nauczyciele i rodzice uczniów. Ankiety wypełnione przez rodziców są niezwykle ważnym elementem diagnozy, dlatego też prosimy Państwa o ich wypełnienie w wersji elektronicznej do 18 grudnia.
Sposób dostępu do ankiety i jej uzupełniania został opisany w dołączonej instrukcji:  https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/wp-content/uploads/2-Wypelnianie-ankiet-na-Platformie-do-diagnozy_wersja1.2.pdf

W razie jakichkolwiek problemów (np. z logowaniem itp.) prosimy o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

Liczymy na Państwa zrozumienie dla wagi niniejszego projektu i bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiet!

 

Pedagog szk.

Urszula Sawiarska