Projekt ,,Akademia  kreatywnego  rozwoju’’ realizowany był  przez Wydział  Matematyki, Fizyki i Informatyki  UMCS  w  Lublinie  od  1.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

Celem  głównym  projektu było  podniesienie  kompetencji uczniów  w  zakresie  nauk matematyczno-przyrodniczych  przy  wsparciu  technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady  popularno-naukowe.

Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach Panelu II

  1. Potęga żywiołów
  2. Przestrzeń kosmiczna

Pierwsze zajęcia odbyły się 6.02.2019 r. a ostatnie 15.11.2019 r.

  1. Pokaz pt.,, Żywioły’’ demonstrował wzajemne współdziałanie i wykluczanie się żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi oraz udowodnił, że konkurujące ze sobą żywioły nie istnieją bez siebie nawzajem. Na zajęciach komputerowych pt. „Młodzi inżynierowie” uczniowie testowali prawa fizyczne z wykorzystaniem programów komputerowych odtwarzających fizyczne zachowania maszyn. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty doświadczalno-laboratoryjne „Drgaj i bądź na fali”. Uczniowie poznawali nie tylko fale generowane na wodzie, ale również wahadła wykonujące ruch drgający. Mieli okazję przekonać się, że falą jest też dźwięk. Bogato poparty demonstracjami był również wykład popularnonaukowy „Trzymajmy się zasad”, w którym uczniowie aktywnie uczestniczyli, m.in. jeździli na wózkach, ciągnęli liny, rzucali workami z piaskiem. Ostatnim punktem aktywności była debata o przyszłości młodych uczestników projektu pt. „Kim mogę być?’’. Realizowana ona była w pracowniach Instytutu Fizyki, po których młodzież oprowadzali pracownicy prowadzący w tych pracowniach zajęcia dydaktyczne ze studentami i badania naukowe. Uczniowie zwiedzali m.in. pracownie optometrii, fizyki jądrowej, fizyki medycznej i mikroskopii elektronowej.
  2. Podczas pokazu pt. „Natura nie znosi próżni” uczniowie mieli okazję zobaczyć szereg doświadczeń z próżnią i obniżonym ciśnieniem. Na zajęciach rachunkowo-obliczeniowych „Logi-matma” ćwiczyli spostrzegawczość, logiczne i abstrakcyjne myślenie oraz rywalizowali w szybkości rozwiazywania zagadek logicznych i łamigłówek. Na zajęciach komputerowych pt. „Młodzi inżynierowie” każdy z uczniów pracował przy swoim stanowisku komputerowym badając zachowanie różnych układów uwzględniając rządzące nami prawa fizyki. Warsztaty doświadczalno-laboratoryjne pt. „Detektywi” przebiegały z dużym zaangażowaniem i inwencją własną uczniów. Uczestnicy samodzielnie wykonywali szereg doświadczeń poznawczych, m.in. zbierali swoje odciski palców, oglądali obiekty naturalne i sztuczne w dużym powiększeniu, wykrywali naturalne materiały radioaktywne z wykorzystaniem bramki dozymetrycznej. Wśród zadań detektywistycznych znalazły się również poszukiwania ukrytych wiadomości i rozwiązywanie zagadek. Tematem wykładu popularnonaukowego z pogadanką był „Wszechświat”. Wykład obszernie ujmował zagadnienia budowy, ewolucji i technik obserwacji Wszechświata, był urozmaicony szeregiem animacji i symulacji filmowych. Zajęcia kończyło zwiedzanie Muzeum Instytutu Fizyki pod okiem prowadzących zajęcia. W ramach zajęć „Historia odkryć i postępu” uczniowie mogli samodzielnie uruchamiać zestawy demonstracyjne dostępne w Muzeum  i  prowadzić obserwacje.

Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa i zaświadczenia o udziale  w Projekcie.(M.G.)