15 listopada gościliśmy w naszej szkole panią Annę Lewandowską–Kucharczyk z Powiatowej Stacji SANEPID w Opolu Lub., która na spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przedstawiła informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia związanych z używaniem nikotyny i dopalaczy. Prelekcja uzupełniona była ciekawą prezentacją multimedialną oraz pokazem akcesoriów do zażywania dopalaczy. Rodzice mogli uzupełnić wiedzę na te jakże ważne tematy również w formie ulotek informacyjnych przygotowanych przez pedagoga szkolnego. (U.S.)