Nauczyciel: Grażyna Szymczyk

 

Tydzień:  20 kwietnia 2020 r. – 24 kwietnia 2020 r.

PLASTYKA KL.4

Temat: Projektowanie przedmiotów codziennego użytku- ćwiczenia plastyczne

(2 godziny)

 1. Wykonaj ćwiczenie 2  s. 54 (obowiązkowo prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 20.03.2020

PLASTYKA KL.5A, 5B, 5C

Temat:  Rękodzieło ludowe (2 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 46-50.
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1 i 2 s. 50.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 50. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)
 4. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 50. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 20.03.2020

PLASTYKA KL.6A

Temat: Z  warsztatu architekta (2 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 64-65,
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1 i 2 s. 65
 3. Wykonaj ćwiczenie 1  s. 65 (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)
 4. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 65 (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 20.03.2020

TECHNIKA KL.5B, 5C

Temat: Z tworzywami sztucznymi na co dzień (2 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 132-142.
 2. Zapisz temat lekcji i wykonaj w zeszycie zadanie 8.1 s. 137, zadanie 8.2 s. 137 i zadanie 8.3 s. 138
 3. Wykonaj zadanie 8.4  s. 139 (obowiązkowo prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)
 4. Wykonaj zadanie 8.5  s. 140 (obowiązkowo prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac technicznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 20.03.2020

 

 

 

Tydzień:  27 kwietnia 2020 r. – 30 kwietnia 2020 r.

PLASTYKA KL.4

Temat: KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU”

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
– Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury, zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, promowanie młodych talentów
Format prac: A4.
Technika: dowolna

(obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 3.05. 2020

 

PLASTYKA KL.5A, 5B, 5C

Temat: KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU”

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
– Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury, zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, promowanie młodych talentów
Format prac: A4.
Technika: dowolna

(obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 03.05.2020

 

PLASTYKA KL.6A

Temat: KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z MOJEGO REGIONU”

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
– Rozbudzanie zainteresowań kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz zaprezentowanie walorów swojej miejscowości, ciekawych obiektów, zabytków architektury, zwyczajów, zachęcając do wakacyjnych podróży po Polsce
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, promowanie młodych talentów
Format prac: A4.
Technika: dowolna

(obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 03.05.2020

 

TECHNIKA KL.5B, 5C

Temat: Kotyliony na 3 maja.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w filmiku na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

 

Zadanie:  Wykonaj kotylion z papieru (obowiązkowo prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć zaległych prac technicznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl – czekam do 03.05.2020