Plan nauczania hybrydowego (w klasach 4-8) od 17 maja oraz informacje o godzinach zajęć i obiadach szkolnych! 

Od 17 maja (poniedziałek) uczniowie klas 4- 8 przechodzą na nauczanie hybrydowe (uczą się w szkole, ale także zdalnie w domu).

Uwaga!!! Wszystkie lekcje stacjonarne,  zdalne i online rozpoczynają się i kończą zgodnie z dzwonkami obowiązującymi w szkole!

Rozkład dzwonków szkolnych:

0. lekcja 7.25– 8.10

  1. lekcja 8.15  –  9.00
  2. lekcja 9.05  –  9.50
  3. lekcja 10.00 – 10.45
  4. lekcja 10.50 – 11.35
  5. lekcja 11.55 –  12.40
  6. lekcja 13.00 –  13.45
  7. lekcja 13.50 –  14.35

Stołówka szkolna

Posiłki  w dn.  17 – 18 – 19 – 28 – maja  2021 r. wydawane będą  w  następujących godzinach:

–   godz.    8.30   –   9.15     –    śniadanie dla przedszkola z podziałem na grupy.

–   godz.   11.00  –  11.30     –   obiad  dla  klas  –  I  – II – III.

–   godz.   11.35  –  11.50     –   obiad  dla  klas  –  IV a – IV b – V

–   godz.     12.00 –  12.35     –   obiad – przedszkole  z  podziałem  na  grupy.

–   godz.     12.40  – 13.00     –   obiad  dla  klas   –  VIII a– VIII b

 

Posiłki  w  dn. 20 – 21 – 24 – maja  2021 r. wydawane będą  w  następujących godzinach:

–   godz.    8.30   –   9.15     –    śniadanie dla przedszkola z podziałem na grupy.

–   godz.   11.00  –  11.30     –   obiad  dla  klas  –  I  – II – III.

–   godz.   11.35  –  11.50     –   obiad  dla  klas  –  VI a – VI b – VI c

–   godz.    12.00 –  12.35     –   obiad – przedszkole  z  podziałem  na  grupy.

–   godz.     12.40  – 13.00     –   obiad  dla  klas   –  VII a– VII b

CENA  OBIADU  WYNOSI   4.00 zł.

Plan nauczania hybrydowego (klasy 4- 8) od 17 maja do 28 maja.