1 września (wtorek) rozpoczął się kolejny rok szkolny.

Jednak nie było to takie samo rozpoczęcie, jak w latach ubiegłych. Po wakacyjnej przerwie i trwającej kilka miesięcy nauce zdalnej większość uczniów chyba z radością czekała na nowy rok szkolny.

Niestety ograniczenia spowodowane pandemią wymusiły zmiany w inauguracji roku szkolnego. Przed szkołą, zachowując środki ostrożności, odbyło się tylko krótkie spotkanie uczniów, części rodziców z Dyrekcją szkoły. Pani dyr. J. Suchowolak  przedstawiła zmiany w funkcjonowaniu naszej placówki i dostosowania wynikające z zagrożenia pandemią COVID-19.

Potem odbyły się spotkania z wychowawcami klas, także z zachowaniem środków ostrożności.

Pewnie wszyscy życzymy sobie, by do końca roku szkoła funkcjonowała jak w dawnych latach, a nauka online pozostała tylko wspomnieniem…  (S.M.)