Jest to działanie wspierające szkoły w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo – profilaktycznego. W ramach programu uczniowie zostaną przebadani testami diagnostycznymi on-line, a wyniki tych badań posłużą do planowania przyszłych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Planowany termin diagnozy to przełom września/października.

U.S.