W dniach 20-24.03.2019 mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą  uczniów z miast partnerskich Auce (Łotwa) i Skhidnica (Ukraina). Młodzież brała udział w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Polska-Łotwa-Ukraina. Głównym priorytetem przedsięwzięcia było odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Uczestnicy wzięli udział w:
– biegu terenowym z Młodzieżową Radą Gminy,
– obchodach „Pierwszego Dnia Wiosny”,
– turnieju strzeleckim,
– warsztatach kulinarnych,
– warsztatach plastycznych,
– zajęciach integracyjnych,
– wyjeździe do Ćmielowa, Kazimierza Dolnego i Lublina.

Mimo bariery językowej młodzież chętnie brała udział we wszystkich zajęciach, a w niejednych oczach pojawiły się łzy podczas pożegnania. (M.J.)