Slajdy pokazujące, jak postępować w sytuacji gdy dziecko połknie niebezpieczny przedmiot. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.