Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne będące programami wsparcia finansowego dla zdolnych uczniów (kształcących się w formie dziennej), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i  wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025”– program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) pobierających naukę w  szkołach, na obszarze województwa lubelskiego, znajdujących się w  niekorzystnej  sytuacji społeczno-ekonomicznej (spełniających warunki określone w regulaminie).

Szczegółowe informacje o projekcie Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 (link otwiera się w nowym oknie)

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025”, Działanie 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytet X Lepsza edukacja, program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

„Lubelska kuźnia talentów 2024-2025”–  program stypendialny skierowany jest do kształcących się w formie dziennej uczniów/słuchaczy techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych i szkół policealnych, pobierających naukę w  szkołach, na obszarze województwa lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (spełniających warunki określone w regulaminie).

Szczegółowe informacje o projekcie Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 (link otwiera się w nowym oknie)

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025”, Działanie 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytet X Lepsza edukacja, program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programów stypendialnych: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” można składać w terminie od 21 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Projekty skierowane są również do spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami, w związku z czym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy przy wypełnieniu dokumentów stypendialnych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa Województwa Lubelskiego  www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych dla uczniów udzielane są pod numerami telefonów: (81) 47 81 102  lub poprzez skrzynkę e- mail: stypendia_ue@lubelskie.pl.

List Marszałka Województwa Lubelskiego do Burmistrza Józefowa nad Wisłą