Przypominamy o możliwości korzystania z bezpłatnych zasobów internetowych:


https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://polona.pl/

https://ninateka.pl/edu

http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/

Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA.