Tradycją naszej szkoły stały się warsztaty historyczne organizowane dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, a prowadzone przez panią Agnieszkę Iracką.

Tegorocznym tematem owych cyklicznych spotkań była „Konstytucja 3 Maja”.

Warsztaty składały się z dwóch bloków.

W pierwszym – artystyczno – informacyjnym uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę dotyczącą okoliczności uchwalenia najważniejszej uchwały w historii Polski. Odśpiewany został również hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego oraz Mazurek 3 Maja. Klasa III zaprezentowała się w utworze traktującym o fladze Polski.

W drugim bloku- praktycznym uczniowie wykonywali przygotowane przez panią Agnieszkę Iracką zadania tematyczne, związane z Ustawą Rządową z dnia 3 maja oraz symbolami Polski.

Powstałe prace wykorzystane zostały do upiększenia wystroju poszczególnych klas. (A. I.)