22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie podjęli szereg działań, które miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

Klasy IV- VI wzięły udział w 2 konkursach ekologicznych.

Jedno zadanie polegało na wykonaniu Eko-zabawki z odpadów (np. butelki plastikowe, kartony po napojach, makulatura, puszki aluminiowe, itp.). Celem konkursu były działania edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

Drugie zadanie konkursowe to praca plastyczna ,,Chrońmy naszą planetę’’. Miała ona na celu promowanie działań na rzecz klimatu oraz zwrócenie uwagi na odpowiedzialność nas wszystkich za przyszłość naszej planety.

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i kreatywnością. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach zostali nagrodzeni.

20 kwietnia 2023r. nasza szkoła wzięła udział w akcji ,,Sprzątanie Gminy z ZZOKiem’’. Uczniowie kl. VI a i VI b przy współpracy myśliwego z Wojskowego Koła Łowieckiego nr116 ,,Knieja’’ posprzątali las w okolicach Nieszawy i Boru. Klasy młodsze zbierały śmieci na terenie wokół szkoły. Uczniowie i nauczyciele zostali zaopatrzeni w rękawice i worki do selektywnej zbiorki odpadów. Celem tego wydarzenia było nie tylko posprzątanie, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości dbania o otaczające nas środowisko lokalne, promowanie postaw ekologicznych oraz odpowiednie segregowanie odpadów komunalnych.

Przy okazji wędrówki po lesie udało się zaobserwować pierwsze wiosenne grzyby-smardze, które u nas są niezwykle rzadkie i są chronione.

Zwieńczeniem akcji było ognisko z kiełbaskami, a uczestnicy  otrzymali pamiątkowe EKO-długopisy i  ulotki.

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję  i życzymy, by efekty pracy utrzymały się jak najdłużej. (M. G.)