Poniżej zamieszczamy regulamin konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminy konkursów i wymagania konkursowe z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie pliki w formacie PDF.

Zapraszamy uczniów, szczególnie klas ósmych, do udziału w konkursach!