ZESTAW MATERIAŁÓW NAUCZANIA (26 MARCA – 10 KWIETNIA 2020R.)

Nauczyciel – Dorota Bis

Przedmiot – język polski

Klasa – 6b

 

 

Data Temat lekcji

Materiały  w podręczniku

Zasoby internetowe

Najważniejsze zagadnienia

Zadania do wykonania

 

26.03

(czwartek)

,,Ten obcy” jako powieść młodzieżowa. I. Jurgielewiczowa, ,,Ten obcy”

– cechy powieści młodzieżowej

– ponadczasowe wartości lektury

– argumentacja

1. Podaj cechy powieści młodzieżowej. Sformułuj 2 argumenty uzasadniające stwierdzenie, że ,,Ten obcy” jest powieścią młodzieżową.

2. Wielu uczniów twierdzi, że powieść pt. ,,Ten obcy” jest najciekawszą lekturą w szkole  podstawowej. Czy zgadzasz się z tą opinią? Napisz wypowiedź argumentacyjną. Weź pod uwagę np. wiek i problemy bohaterów (Jakie są? Czy są ciągle aktualne?), cechy charakteru  postaci (Czy są to osoby ciekawe, autentyczne?),atrakcyjność fabuły i akcji, język, przesłanie utworu. Możesz wykorzystać inf. ze str. 53 w zeszycie ćwiczeń.

 

27.03

(piątek)

Co dla Polaków oznacza trzeci maja?

F.D. Kniaźnin, Polonez 3 maja,

fragm. Konstytucji 3 maja

 

[podręcznik, s. 148–149]

–  wartości ważne dla podmiotu lirycznego,

– funkcja wykrzyknień

–  argumenty rzeczowe, logiczne i emocjonalne

 1. Przeczytaj 2 teksty.
 2. Napisz w zeszycie notatkę według podanych punktów:

a)       Jakie wydarzenie upamiętnia wiersz F. D. Kniaźnina?

b)       Jakie są uczucia podmiotu lirycznego?

c)       Jaką funkcję w tekście pełnią wykrzyknienia i powtórzenia ?

d)       Zadanie 2 str. 149.

30.03

(pon.)

Do jakiej refleksji skłania ostatnie przemówienie radiowe prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego?

S. Starzyński, fragm. ostatniego przemówienia radiowego

 

[podręcznik, s. 164–165]

 

https://www.youtube.com/watch?v=mx44KzFBRQE&feature=youtu.be

(pierwsze 1:35 min to rekonstrukcja przemówienia Starzyńskiego)

–  adresat przemówienia

–  okoliczności wygłoszenia przemówienia

–  kontrast między planami prezydenta a wojenną rzeczywistością

– synonimy wyrazu wielka

–  środki perswazji zastosowane przez prezydenta

 

 

1. Wykonaj notatkę w formie mapy myśli (,,słoneczko”) na temat przemówienia (Kto wygłasza przemówienia, kiedy, po co?).

2. Przeczytaj tekst.

3. Napisz notatkę według podanych punktów:

a) Kto wygłosił przemówienie? Kim był ten człowiek?

b) W jakich okolicznościach  zostało wygłoszone przemówienie? Zwróć uwagę na datę.

c) W przemówieniu występuje kontrast, czyli przeciwieństwo. Narysuj tabelę, w której porównasz obraz Warszawy w planach S. Starzyńskiego z Warszawą w chwili wygłaszania przemówienia (zapis od myślników).

d) Wyjaśnij znaczenie słów: ,,Dziś widzę wielką Warszawę” w kontekście ostatniego zdania tekstu.  (Na czym polega ta ,,wielkość’? Jakimi łowami  mógłbyś zastąpić słowo ,,wielką”?).

d) Zadanie 3. str. 165 (w zeszycie – przepisujecie podpunkty, dodajecie cytaty)

e) Wyobraź sobie, że wysłuchałeś przemówienia S. Starzyńskiego we wrześniu 1939 roku jako mieszkaniec Warszawy. Co poczułeś? Do czego zachęciły cię słowa prezydenta?

31.03 (wtorek)

 

 

Jak zachowywali się harcerze podczas powstania warszawskiego?

S.R. Dobrowolski Warszawskie dzieci, M. Romański Nic się, dziadku, nie martw

[podręcznik, s. 169–172]

 

• nagranie  piosenki,  np.  https://www.youtube.com/watch?v=mqdgz-_7iN0

(warszawiacy  śpiewają  (nie)zakazane

piosenki) lub https://www.youtube.com/watch?v=kXYTWUyE8WQ

• strona Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Historii Mówionej,

np. https://www.1944.pl/archiwum-historii–mowionej/zygmunt-arciszewski,88.html (12-letni łącznik i listonosz w powstaniu)

• piosenka ,,Dziś idę walczyć, Mamo”  z filmem w tle:

(film pod tabelą)

 

–  temat pieśni i komiksu

–  dosłowne i przenośne znaczenie utworu Warszawskie dzieci

–  postawa harcerzy w czasie II wojny światowej

– wartości opisane w utworach

–  rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w komiksie

 

 1. Przeczytaj tekst  i komiks.

2. Zapoznaj się z materiałami internetowymi.

3. Napisz notatkę według podanych punktów.

a) 3 zdania o powstaniu warszawskim ( Ważna jest selekcja materiału! Wybierz najważniejsze informacje.)

b) Piosenka pt. ,,Warszawskie dzieci” została  skomponowana miesiąc przed wybuchem powstania i 1 sierpnia nagrana dla powstańczej radiostacji ,,Błyskawica”. Była bardzo popularna. Nazywano ją hymnem powstańczym. Dlaczego? Odpowiedz 1 zdaniem złożonym  podrzędnie.

c) Z jakim nastawieniem Polacy szli do walki? Dopisz cytaty z pieśni do podanych cech Polaków.

– są niezłomni wobec wroga mimo okupacji – …………………………………………..

– śmiało, odważnie idą walczyć – ……………………………………………………………….

– są gotowi oddać krew za swoje miasto – ………………………………………………..

– są pełni gniewu wobec wroga – ……………………………………………………………….

– wierzą w zwycięstwo – ……………………………………………………………………………

– wierzą w sprawiedliwość i pomoc Boga – ……………………………………………….

– są dumni ze swojej walki – …………………………………………………………………….

– ważna jest dla nich solidarność, wspólnota – …………………………………………..

d) Wyjaśnij pisownię wyrazów : Polak i warszawiak (warszawianin).

e) Jakie funkcje pełniły dzieci podczas powstania warszawskiego?

f) Jakie refleksje i uczucia wzbudza w tobie piosenka ,,Dziś idę walczyć, Mamo”?

g) Piosenka ,,Dziś idę walczyć, Mamo” została wykorzystana w szkolnym przedstawieniu pt. ,,Wojna w oczach dziecka”. Zapisz w 3 zdaniach swoją opinię o spektaklu. Zwróć uwagę na jego tytuł i przesłanie.

h) Zredaguj opis rzeźby (Pomnik Małego Powstańca). Praca powinna zawierać przynajmniej 10 zdań. Pamiętaj o trójdzielności.

1.o4

(środa)

Dlaczego rotmistrz Pilecki zyskał miano Bohatera Niezwyciężonego?

J. Dorosz, Rotmistrz Pilecki, Bohater Niezwyciężony

 

[podręcznik, s. 173–176]

 

https://www.youtube.com/watch?v=

9UzmC7m2POo

–  list

–  temat utworu, wrażenia, jakie wzbudza  tekst

– wartości ważne dla bohatera

–  pytania retoryczne

–  heroizm

–  żołnierze podziemia antykomunistycznego (żołnierze wyklęci)

 

 1. Zapoznaj się z materiałami.
 2. Narysuj w zeszycie oś czasu i zaznacz na niej najważniejsze fakty z życia rotmistrza Pileckiego.
 3. Który czyn rotmistrza uważasz za najbardziej heroiczny? Uzasadnij odpowiedź.
 4. Wyjaśnij pojęcia: heroizm, patriotyzm, żołnierze wyklęci.

 

2 .04 (czwartek)

 

———————

 

———————————–

 

—————————

 

————————————————————–

 

3.04

(piątek)

Czym jest patriotyzm? Jak go rozumiał Witold Pilecki, a jak obecnie my rozumiemy to pojęcie?

J. Dorosz, Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony

 

[podręcznik, s. 173–176]

 

 

–  refleksje autora na temat patriotyzmu

– patriotyzm w czasie wojny i pokoju

1. Przeczytaj list Jakuba Dorosza do rotmistrza Pileckiego. Zastanów się, dlaczego chłopiec wybrał formę listu. Przy podanych zdaniach zaznacz Prawda / Fałsz.

– Jakub Dorosz wysłał list do rotmistrza Pileckiego i miał nadzieję utrzymywać z nim stałą korespondencję. Prawda / Fałsz.

– Forma listu sprawia, że przedstawiona w nim postać wydaje się bliższa nadawcy i czytelnikom.   Prawda / Fałsz.

– Forma listu  daje wrażenie osobistego spotkania z bohaterem. Prawda / Fałsz

– Użycie wzniosłych, pozytywnych określeń podkreśla trywialne czyny Pileckiego.   Prawda / Fałsz

– Zastosowanie wielu pytań retorycznych służy zwiększeniu perswazyjnej siły listu i przekonaniu czytelnika do racji autora.   Prawda / Fałsz

–  Celem autora listu było wyrażenie podziwu dla postawy Bohatera Niezwyciężonego oraz pokazanie młodym ludziom  właściwej hierarchii wartości. Prawda / Fałsz

2. Zapisz w tabeli przejawy patriotyzmu w czasie wojny i pokoju.

6.04 (pon.) Stawiamy przecinki, myślniki, średniki, dwukropki…

Kraina języka. Interpunkcja w zdaniach złożonych

– znaki interpunkcyjne, zasady używania znaków interpunkcyjnych w zdaniach

 

[podręcznik, s. 166–168, zeszyt ćwiczeń, s. 137–139]

 

–  znaki interpunkcyjne stosowane w zdaniach pojedynczych i złożonych i ich funkcje

– wydzielanie zdań składowych przecinkami

–  zasada stawiania przecinka przed powtórzonymi spójnikami

1. Zapoznaj się  z informacjami w ramkach (,,To już wiem” i ,,Zapamiętaj”).

2. Wykonaj w zeszycie zad. 5, 6, 7, 8.

3. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

4. Na czym polega komizm podanego fragmentu tekstu? Odpowiedź zapisz w zeszycie. Następnie popraw tekst.

,,Do chaty wszedł myśliwy na głowie, miał czapkę na nogach, nowe buty, z cholewkami w zębach, papieros w oczach, świeciła mu radość.”

7.04

(wt.)

 

Zabieram głos w dyskusji. Argumentuję. Zeszyt ćwiczeń, str, 47 -52

– kultura dyskusji

– argumenty

– kontrargumenty

Wykonaj ćwiczenia (oprócz 85.).

 

8.04

(śr.)

Sprawdzam swoją wiedzę. jak wyżej (cała kolumna) jak wyżej (cała kolumna)

 Rozwiąż w wyznaczonym czasie test przysłany przez nauczyciela (zakres materiału to zagadnienia, które opracowywałeś od 26 marca do 7 kwietnia).

 

Test wyślę 8 kwietnia o godz. 10.00. Na wykonanie zadań (w Wordzie) i ich wysłanie będziecie mieli  godzinę. Oczywiście można korzystać ze swoich notatek.

 

 

 

Uwagi:

 1. Realizacja podstawy programowej w obecnych warunkach wymaga od uczniów systematyczności i dokładności (zwł. w dokładnym czytaniu poleceń i precyzji odpowiedzi).
 2. Każdego dnia uczniowie wklejają do zeszytu wydruk 1 wersu tabeli i wykonują zadania według podanych wskazówek.
 3. Zadania zaznaczone kolorem niebieskim należy wysłać nauczycielowi (w tym lub kolejnym dniu). na e- mail podany na stronie szkoły. Zostaną ocenione.
 4. Pozostałe zadania uczniowie wykonują w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń. Nie wysyłają ich nauczycielowi (pamiętają jednak, że na tej podstawie będzie opracowany test końcowy, który ocenie podlega).
 5. W przypadku wątpliwości, kłopotów itp. można kontaktować się z nauczycielem  poprzez grupę na Messengerze  lub telefonicznie (tel. 502138835) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.  

ZESTAW MATERIAŁÓW NAUCZANIA (26 MARCA – 10 KWIETNIA 2020R.)

Nauczyciel – Dorota Bis

Przedmiot – język polski

Klasa – 7a

 

Data Temat Materiały z podręcznika i zasoby internetowe

Najważniejsze zagadnienia

 

Zadania do wykonania

26.03

(czwartek)

Jak są zbudowane wyrazy pochodne?

 

https://www.youtube.com/watch?v=4H5aT2bAlCQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHKcOaXsIco

 

Podręcznik, str. 98 -100

 

KARTA PRACY NR 1 (załącznik)

wyraz podstawowy, wyraz pochodny, wyraz podzielny i niepodzielny słowotwórczo, podstawa słowotwórcza, formant, przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy, rdzeń, oboczność słowotwórcza, wyrazy pokrewne, rodzina wyrazów, słowotwórstwo

1. Obejrzyj 2 filmy powtórkowe,  przeczytaj informacje w podręczniku (str. 98-99), i notatki w zeszycie z zakresu słowotwórstwa (ostatnia lekcja przed przerwą ).

2. Wykonaj zadania z karty pracy nr 1. Zapamiętaj definicje.

 

27.03

(piątek)

Słowotwórstwo – ćwiczenia utrwalające.

Podręcznik, str. 98 -100

Zeszyt ćwiczeń, rozdział nr 16 i 18

KARTA PRACY nr 2 (załącznik)

 

jak wyżej

1.  Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń i karty pracy nr 2.  Wklej kartę do  zeszytu.

 

 

30 – 31.03

(poniedziałek, wtorek)

Siła przekonywania. Reklama.

 Podręcznik, str. 114

https://epodreczniki.pl/b/perswazja-i-manipulacja-w-reklamie/PBDd0PEw5

 

reklama, typy reklam, slogan, perswazja, manipulacja

1. Wykonaj notatkę według podanych punktów:

a) Wyjaśnij pojęcia: reklama, slogan reklamowy.

b) Podział reklam ze względu na miejsce zamieszczania.

c) Podział reklam ze względu na cel.

d)  Podaj cechy języka reklamy.

e) Podaj środki pozajęzykowe wykorzystywane w reklamach.

f) Wymyśl i wykonaj  reklamę  społeczną  związaną z koronawirusem. Może to być np. plakat, filmik, nagranie głosowe, scenopis filmiku). Wykorzystaj informacje ze strony 115 w podręczniku. Termin wysłania pracy –  5 kwietnia.

1.04 (środa) Przemówić do serc… Jan Pawel II, ,,Przemówienie do  młodzieży” (fr.).

Podręcznik, str. 85 – 89

Zeszyt ćwiczeń, str. 47 – 49

 

 

przemówienie, retoryka, krasomówstwo, orator, nadawca, odbiorca, komunikat

1. Przeczytaj tekst przemówienia  Jana Pawła II (podręcznik).

2.Wykonaj notatkę wedlug podanych punktów.

a) Wyjaśnij pojęcia: retoryka, krasomówstwo, orator.

b) W formie mapy myśli (,,słoneczko”) przedstaw informacje na temat przemówienia (Kto wygłasza przemówienia, kiedy, po co?).

c) Zad. 1, 2, 3, 4 z podręcznika (pisemnie w zeszycie).

d) Obejrzyj fragment wybranego przemówienia  Jana Pawła oraz fragmenty przemówień innych osób (np. kandydatów na prezydenta, ministra zdrowia, premiera, księdza). Zapisz w tabeli cechy dobrego i słabego mówcy. Zwróć uwagę na środki językowe i pozajęzykowe (głos, gestykulacja, strój, mimika).

3. Rozdział nr 14 z ćwiczeniówki (w zad. 7. bez wskazywania funkcji środków językowych).

2.04 (czwartek) ——————- ——————————————– ——————– ——————————————————————

3.04

(piątek)

Redagujemy przemówienie.

Podręcznik, str. 85 – 89

Zeszyt ćwiczeń, str. 47 – 49

 

jak wyżej Napisz przemówienie skierowane do młodzieży, w którym przekonasz swoich rówieśników do konieczności podporządkowania się zaleceniom służb sanitarnych w czasie pandemii koronawirusa. Użyj argumentów odwołujących się do faktów i emocji. Praca powinna zawierać przynajmniej 20 zdań. Termin wysłania pracy – 5 kwietnia, dokument Word.

6.04

(poniedziałek)

Na ścieżkach myśli. Wielcy filozofowie starożytności. Podręcznik, str. 90 – 91 filozofia, stoicyzm, epikureizm, cynizm

1. Zapoznaj się z infografiką.

2. Poglądy którego z filozofów są ci najbliższe? Uzasadnij swoje zdanie.

3.  Uzasadnij stwierdzenie: ,,W twórczości Jana Kochanowskiego można odnaleźć elementy filozofii stoickiej i epikurejskiej”. Odwołaj się do przykładów konkretnych utworów poety.

7.04

(wtorek)

W poszukiwaniu mądrości… J. Gaarder, ,,Świat Zofii”.

Podręcznik, str. 92 – 97

Zeszyt ćwiczeń – rozdział nr 15

filozofia Sokratesa, etyka, ironia sokratejska

1. Napisz notatkę (na podstawie zad. 2, 6 , 7  z podręcznika). Zwróć uwagę na sposób prowadzenia dyskusji przez filozofa.

2. Wyjaśnij znaczenie słów : ,,Wiem, że nic nie wiem”. Jakie cechy posiada osoba, która tak o sobie mówi?

 

8.04

( środa)

Sprawdzam swoją wiedzę. jak wyżej  (cała kolumna) jak wyżej  (cała kolumna)

Rozwiąż w wyznaczonym czasie zadania z testu przysłanego przez nauczyciela (zakres materiału to tematy zrealizowane od 26 marca do 7 kwietnia).

 

Test wyślę 8 kwietnia o godz. 13.00. Na wykonanie zadań (w Wordzie) i ich wysłanie będziecie mieli  godzinę. Oczywiście można korzystać ze swoich notatek.

 

Uwagi:

 1. Realizacja podstawy programowej w obecnych warunkach wymaga od uczniów systematyczności i dokładności (zwł. w dokładnym czytaniu poleceń i precyzji odpowiedzi).
 2. Każdego dnia uczniowie wklejają do zeszytu wydruk 1 wersu tabeli i wykonują zadania według podanych wskazówek.
 3. Zadania zaznaczone kolorem czerwonym należy wysłać nauczycielowi  na e- mail podany na stronie szkoły. Zostaną ocenione.
 4. Pozostałe zadania uczniowie wykonują w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń. Nie wysyłają ich nauczycielowi (pamiętają jednak, że na tej podstawie będzie opracowany test końcowy, który ocenie podlega).
 5. W przypadku wątpliwości, kłopotów itp. można kontaktować się z nauczycielem  poprzez grupę na Messengerze  lub telefonicznie (tel. 502138835) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.
 6. LEKTURA PT. ,,MAŁY KSIĄŻĘ” ZOSTAŁA  ODŁOŻONA DO CZASU POWROTU DO SZKOŁY (jest zbyt trudna, aby omawiać ją w formie nauki zdalnej).

 

Karty pracy (PDF)

KARTA PRACY NR 1

 

 1. a) wyraz utworzony od innego wyrazu – ……………………………………………………………….
 2. b) wyraz, od którego utworzono inny wyraz – ………………………………………………………………
 3. c) część wyrazu pochodnego, która ,,przeszła” z wyrazu podstawowego – ……………………………………………………………..
 4. d) część wyrazu pochodnego dodana do podstawy słowotwórczej)- …………………………………………………………….
 5. e) formant, który występuje przed podstawą słowotwórczą- …………………………………………………………..
 6. f) formant, który występuje po podstawie słowotwórczej – …………………………………………………………..
 7. g) formant łączący 2 podstawy słowotwórcze, występujący w środku wyrazu (-o-, -i-, -y-) – ………………………………………………………
 8. h) formant, którego nie ma (występuje w wyrazach, które powstały przez odrzucenie końcowej części wyrazu podstawowego – …………………………………………………………….
 9. i) wymiana głosek w obrębie podstawy słowotwórczej – ………………………………………………………….
 10. j) wyraz, którego nie da się podzielić na podstawę słowotwórczą i formant (=wyraz rdzenny) np. dom, kot, czytać- ………………………………………………………..
 11. k) wyraz, w którym można wyodrębnić podstawę słowotwórczą i formant – …………………………………………………………
 12. l) cząstka występująca we wszystkich wyrazach z tej samej rodziny – ……………………………………………………….

ł) wyrazy posiadające ten sam rdzeń, pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od jednego przodka  -…………………………………………………………………………………

 1. m) grupa wyrazów posiadających ten sam rdzeń, pochodzących bezpośrednio lub pośrednio od jednego przodka – ………………………………………………………………………..
 2. n) nauka zajmująca się badaniem pochodzenia i budowy wyrazów – …………………………………………………………………………..
 3. o) definicja słowotwórcza (= parafraza słowotwórcza) – wyjaśnienie znaczenia wyrazu pochodnego z użyciem wyrazu, od którego został on utworzony – ……………………………………………………

 

 

KARTA PRACY NR 2

 

 

1.        Napisz definicje słowotwórcze podanych wyrazów.

WZÓR – śmiałek – ktoś, kto jest śmiały,  zjeść – skończyć jeść,  szkolny – związany ze szkołą

a)        kotek – ………………………………………………………………………………………..

b)       nieład – ……………………………………………………………………………………….

c)        polski – …………………………………………………………………………………….

d)       napisać – ……………………………………………………………………………………

e)        łamigłówka – ………………………………………………………………………………..

f)        międzyrzecze – ………………………………………………………………………………

 

2.        Przedstaw analizę słowotwórczą podanych wyrazów (wyraz podstawowy, wyraz pochodny – podstawa słowotwórcza, formant, typ formantu, ewent. oboczność w podstawie ).

 

wyrazy pochodne: piesek, domowy, solniczka, podskoczyć, mówca, kawiarnia, wynieść, szkółka, zapalić, dróżka, rączka, letni, rowerzysta, śmiałek, kręgarz, kwiaciarnia, eksmąż, arcykapłan, papierowy, rybitwianka, koparka, stołówka , wyszkolić, tygrysica, przemyślenie, przemyśleć, nauczycielka, stolik, gotowanie, paluszek, gazomierz, wodociąg, jasnowłosy, żywopłot, drogowskaz, zlewozmywak, włóczykij, łamigłówka, listonosz, śrubokręt, wiertarkowkrętarka, deskorolka, woziwoda, liczykrupa, gwiazdozbiór, spis, granat, dźwig, susz, bieg, schron, podpis, błękit, przydrożny, nadwiślański, Zalesie

 

Zadanie wykonaj w zeszycie – tak, jak na ostatniej lekcji w szkole.

3.        Utwórz rodziny wyrazów. Zaznacz cząstki wspólne (rdzenie).

WZÓR: ręka – rączka, rękawica, zaręczyć, poręczyć, zaręczyny, rękojeść, ręczny, rękoczyn, rękodzieło, podręczny, podręcznik, ręcznik, ręczniczek, poręczenie

a)        pszczoła – …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

b)       dom – ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)        mak- ………………………………………………………………………………………………

d)       malować – …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e)        liczyć – …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

f)        lód – …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

g)       mur – ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4.* Czy wyrazy ,,chmura” i ,,amur” należą do tej samej rodziny co słowo ,,murarz”, a słowa ,,kurkuma”, ,,kuriozum” i ,,kurtka” są wyrazami pokrewnymi do słów ,,kura”, ,,kurka” i ,,kurczak? Uzasadnij swoją wypowiedź.

 

………………………………………………………………………………………………………..