Nauczyciel: Jakub Basiakowski

 

02.06.2020

3-latki

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Touch your nose – wprowadzenie nazw części ciała, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 38

 • Podręcznik strona 38 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Powtórz. Powiedz wyliczankę. Należy wskazać na dzieci na ilustracji, które wskazują poszczególne części twarzy. Włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 31), uczeń słucha i wskazuje po kolei na ilustracji części twarzy (hair – włosy, nose – nos, mouth – usta, eyes – oczy, ears – uszy). Następnie odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 32) uczeń słucha nagrania i powtarza części twarzy, równocześnie wskazując je na ilustracji. Tym razem odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 33) uczeń słucha i wymienia części twarzy razem z dziećmi z nagrania. Wyliczankę można odtwarzać ponownie do momentu, gdy uczeń opanuje słowa.
 • Podręcznik strona 38 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o twarzy. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 34) uczeń słucha piosenki i pokazuje części twarzy na sobie. Piosenkę należy odtwarzać ponownie, aby uczeń miał szansę opanować słowa.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

03.06.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – kontrola postępów w nauce słownictwa z rozdziału 7.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 63-64

 

3-latki

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Touch your nose – wprowadzenie nazw części ciała, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Wild animals – rozpoznawanie i zapisywanie nazw zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 71

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 58

 

 

04.06.2020

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Layla’s Project: Wild animals – słownictwo dotyczące dzikich zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 70

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 57

 • W zeszycie pod tematem należy wypisać nowe słownictwo związane z dzikimi zwierzętami:
 • a lion – lew
 • a tiger – tygrys
 • a monkey – małpa
 • a parrot – papuga
 • a fox – lis
 • an elephant – słoń
 • a snake – wąż
 • a bear – niedźwiedź
 • a swan – łabędź
 • Podręcznik strona 70 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 19) uczeń słucha i wskazuje odpowiednie obrazki. Następnie odtwarzamy nagranie ponownie, zadaniem ucznia jest słuchać i śledzić tekst w książce. Potem uczeń powinien odczytać tekst samodzielnie na głos.
 • Podręcznik strona 70 zadanie 2 Odpowiedz wykorzystując informacje z projektu z zadania 1-go. W zeszycie należy napisać same odpowiedzi.
 1. Is the zebra from Africa? (Czy zebra jest z Afryki?)
 2. Has the tiger got stripes? (Czy tygrys ma paski?)
 3. Can the blue tang swim? (Czy Pokolec Królewski potrafi pływać?)
 4. Where is the giant panda from? (Skąd jest Panda Wielka?)
 5. What is your favourite wild animal? (Jakie jest twoje ulubione dzikie zwierzę?)

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Tournament day – historyjka obrazkowa.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 72

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 59

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Touch your nose – wprowadzenie nazw części ciała, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 38

 • Podręcznik strona 38 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Powtórz. Powiedz wyliczankę. Należy wskazać na dzieci na ilustracji, które wskazują poszczególne części twarzy. Włączamy nagranie (CD 2 ścieżka 31), uczeń słucha i wskazuje po kolei na ilustracji części twarzy (hair – włosy, nose – nos, mouth – usta, eyes – oczy, ears – uszy). Następnie odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 32) uczeń słucha nagrania i powtarza części twarzy, równocześnie wskazując je na ilustracji. Tym razem odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 33) uczeń słucha i wymienia części twarzy razem z dziećmi z nagrania. Wyliczankę można odtwarzać ponownie do momentu, gdy uczeń opanuje słowa.
 • Podręcznik strona 38 zadanie 2 Zaśpiewaj piosenkę o twarzy. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 34) uczeń słucha piosenki i pokazuje części twarzy na sobie. Piosenkę należy odtwarzać ponownie, aby uczeń miał szansę opanować słowa.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

3-latki

4-latki

 

 

05.06.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Sports – nazwy sportów.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 66

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 65

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Wild animals – rozpoznawanie i zapisywanie nazw zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 71

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 58

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: Touch your nose – wprowadzenie nazw części ciała, śpiewanie piosenki.

Praca na lekcji:

3-latki

4-latki

 

 

09.06.2020

3-latki

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: My face – utrwalanie znajomości nazw części twarzy.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 39

 • Podręcznik strona 39 zadanie 1 Narysuj, wskaż i powiedz co to jest. Uczeń rysuje elementy twarzy na zarysie w ramce, wzorując się na małych obrazkach, które znajdują się pod ramką. Następnie uczeń wskazuje po kolei części twarzy i je nazywa (hair, eyes, ears, nose, mouth).
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

 

10.06.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Are you ready? – piosenka. Sporty, umiejętności.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 67

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 66

3-latki

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Holly says… – wykonywanie poleceń, rozpoznawanie nazw części ciała.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 40

 • Podręcznik strona 40 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Posłuchaj i zagraj w grę. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 36), w którym Holly mówi jakich części ciała należy dotknąć. Uczeń słucha i po kolei wskazuje części ciała na obrazkach na stronie 40 (Touch your mouth – Dotknij ust; Touch your nose – dotknij nosa; Touch your ears – dotknij uszu; Touch your hair – Dotknij włosów; Touch your eyes – Dotknij oczu). Następnie odtwarzamy kolejne nagranie (CD 2 ścieżka 37). Zadanie polega na zagraniu w grę Holly says… Zasady gry są takie, że jeżeli Holly powie, żeby czegoś dotknąć to trzeba wykonać to polecenie. Jeżeli jednak w poleceniu nie usłyszymy słów: Holly says – nie wolno niczego robić.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: It’s got four legs – opisywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 73

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 60

 

 

19.06.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Gus and Archie: Let’s be friends – ćwiczenia w słuchaniu i rozumieniu opowiadania.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 68-69

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 67-68

 • Podręcznik strona 68 zadanie 1 Posłuchaj i przeczytaj. Odtwarzamy nagranie (CD 3 ścieżka 23) zadaniem ucznia jest słuchać nagrania i śledzić tekst w podręczniku. Następnie odtwarzamy nagranie ponownie zatrzymując po każdej wypowiedzi, aby uczeń miał szansę posłuchać wymowy i przeczytać tekst.
 • Podręcznik strona 69 zadanie 1 Posłuchaj i powtórz. Następnie zapytaj i odpowiedz. Włączamy nagranie (CD 3 ścieżka 24) uczeń słucha jak pytamy czy ktoś potrafi wykonać daną czynność i jak należy odpowiadać twierdząco lub przecząco oraz powtarza wraz z nagraniem: Can you do gymnastics? (Czy potrafisz uprawiać gimnastykę?) – Yes, I can. (Tak, potrafię). – No, I can’t. (Nie, nie potrafię).
 • Podręcznik strona 69 zadanie 2 Popatrz i odpowiedz. Zadanie należy wykonać ustnie. Uczeń zadaje pytania zgodnie z czynnościami przedstawionymi na ilustracjach, a następnie udziela odpowiedzi (tak jak we wzorze w zadaniu) – Yes, I can./ – No, I can’t.
 • Zeszyt ćwiczeń strona 67-68.
 • Gra online: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_08_1?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 2: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_08_2?cc=pl&selLanguage=pl
 • Gra online 3: https://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-esl-memory-game/
 • Słowniczek obrazkowy z wymową: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl

 

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń bądź zeszytu, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Tournament day – historyjka obrazkowa.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) – s. 72

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 59

 

6-latki grupa „a”

Temat zajęć: My face – utrwalanie znajomości nazw części twarzy.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 39

 • Podręcznik strona 39 zadanie 1 Narysuj, wskaż i powiedz co to jest. Uczeń rysuje elementy twarzy na zarysie w ramce, wzorując się na małych obrazkach, które znajdują się pod ramką. Następnie uczeń wskazuje po kolei części twarzy i je nazywa (hair, eyes, ears, nose, mouth).
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/

 

 

3-latki

4-latki

 

23.06.2020

3-latki

4-latki

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Blue eyes – rozpoznawanie nazw kolorów, liczebników i części twarzy, wykonywanie poleceń.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.41

 

24.06.2020

Klasa IIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Round up – powtórzenie wiadomości z Unit 8.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 69-72

 

6-latki grupa „b”

Temat zajęć: Round up – podsumowanie materiału z rozdziału 4.

Praca na lekcji:

SB (Student’s book, Podręcznik) – s.42-43,54-55

 • Podręcznik strona 42 zad. 1 Posłuchaj i narysuj. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 39), które należy zatrzymywać po każdej wypowiedzi, zadaniem ucznia jest dorysować na każdym z kwiatów odpowiednią część twarzy i pokolorować ją zgodnie z nagraniem.
 • Podręcznik strona 42 zad. 2 Posłuchaj i weź w kółko właściwy rysunek. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 40) zadaniem ucznia jest zaznaczenie odpowiedniego rysunku w każdej linijce.
 • Podręcznik strona 43 zad. 3 Policz i weź w kółko właściwą cyfrę.
 • Podręcznik strony 54-55.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

3-latki

4-latki

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

 

Temat zajęć: Has it got a beak? – opisywanie dzikich zwierząt.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 61-62

 

25.06.2020

Klasa IIIb

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: It’s got four legs. – opisywanie zwierząt.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 60-65

 

6-latki grupa „a”

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

Temat zajęć: Holly says… – wykonywanie poleceń, rozpoznawanie nazw części ciała.

Praca na lekcji:

SB (Student’s Book, Podręcznik) s. 40-43, 54-55

 • Podręcznik strona 40 zadanie 1 Posłuchaj i wskaż. Posłuchaj i zagraj w grę. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 36), w którym Holly mówi jakich części ciała należy dotknąć. Uczeń słucha i po kolei wskazuje części ciała na obrazkach na stronie 40 (Touch your mouth – Dotknij ust; Touch your nose – dotknij nosa; Touch your ears – dotknij uszu; Touch your hair – Dotknij włosów; Touch your eyes – Dotknij oczu). Następnie odtwarzamy kolejne nagranie (CD 2 ścieżka 37). Zadanie polega na zagraniu w grę Holly says… Zasady gry są takie, że jeżeli Holly powie, żeby czegoś dotknąć to trzeba wykonać to polecenie. Jeżeli jednak w poleceniu nie usłyszymy słów: Holly says – nie wolno niczego robić.
 • Podręcznik strona 41 zad. 1 Posłuchaj i pokoloruj. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 38), które należy zatrzymywać po każdej linijce, aby uczeń miał czas pokolorować poszczególne części twarzy na odpowiednie kolory.
 • Podręcznik strona 42 zad. 1 Posłuchaj i narysuj. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 39), które należy zatrzymywać po każdej wypowiedzi, zadaniem ucznia jest dorysować na każdym z kwiatów odpowiednią część twarzy i pokolorować ją zgodnie z nagraniem.
 • Podręcznik strona 42 zad. 2 Posłuchaj i weź w kółko właściwy rysunek. Odtwarzamy nagranie (CD 2 ścieżka 40) zadaniem ucznia jest zaznaczenie odpowiedniego rysunku w każdej linijce.
 • Podręcznik strona 43 zad. 3 Policz i weź w kółko właściwą cyfrę.
 • Podręcznik strony 54-55.
 • Gra online: https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/
 • Gra online 2: https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

 

3-latki

4-latki

 

Klasa IIIa

Proszę, aby w miarę możliwości przesyłać mi na adres mailowy angielski3a@idsl.pl skan lub zdjęcie zrobionych zadań w zeszycie ćwiczeń, żebym mógł zweryfikować pracę uczniów.

 

Temat zajęć: Can it fly? – Zgadywanki o zwierzętach.

Praca na lekcji:

WB (Workbook, Zeszyt ćwiczeń) – s. 63-65