Poniżej prezentujemy zestawienie wypożyczanych książek przez uczniów poszczególnych klas

w I półroczu roku szkolnego 2023/2024