Poniżej prezentujemy zestawienie wypożyczanych książek przez uczniów poszczególnych klas

oraz najlepszych czytelników w II półroczu roku szkolnego 2022/2023