Nauczyciel: Piotr Wrona

Przedmiot: informatyka

 

 

Klasa IV

Tydzień: IV  15-24.04.2020

Temat: Zasady bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej.

Polecenie do wykonania:

Wypisz w swoim zeszycie kilka zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Dodatkowo możesz narysować w programie MS Paint rysunek , czym dla Ciebie jest cyberprzemoc?

/podręcznik do informatyki str. 57-59/

 

 

Klasa V A i V B

Tydzień: IV 15- 24.04.2020

 

Temat: Ćwiczenia w wykonywaniu prezentacji multimedialnych.

Polecenie do wykonania:

Wykonaj w dostępnym ci programie do tworzenia prezentacji multimedialnych prezentację na temat świąt Wielkanocnych. Zastosuj wszystkie poznane wcześniej funkcje ustawień i formatowania prezentacji.

Zapisz prezentację w pliku pod nazwą Wielkanoc  i prześlij do oceny na adres mailowy.

 

Klasa VII A i VII B

Tydzień: IV 15- 24.04.2020

 

Temat: Praca z dokumentem tekstowym.

 

Polecenie do wykonania:  /podręcznik. str.178-181/

W edytorze tekstu MS WORD lub inny przepisz przykładowy tekst, a następnie zastosuj: wyjustowanie tekstu, wstaw wcięcie pierwszego wiersza na 1,5 cm., przed wyrazami zaznaczonymi żółtym nakreślaczem wstaw akapity, ustaw czcionkę na 14 pikseli Arial, kolor niebieski. Wyrazy bohaterów powieści podkreśl. Kiedy wstawić twardą  spację?

Przykładowy tekst:

Akcja powieści zaczyna się w roku 1884 w Port Saidzie rozmową 14-letniego Polaka Stanisława Tarkowskiego i jego towarzyszki, 8-letniej Angielki Nelly Rawlison (Nel). Rozmawiają oni o zatrzymaniu w areszcie domowym żony sudańskiego dozorcy Smaina – Fatmy – i jej dzieci przez Anglików. Smain bowiem otrzymał pieniądze od rządu w celu wykupienia jeńców. Jednak zdradził, przywłaszczył sobie pieniądze i przyłączył się do powstania Mahdystów. Zatrzymując Fatmę i jej dzieci, rząd chce zmusić Smaina i przywódcę Sudanu – Mahdiego – do uwolnienia jeńców w zamian za Fatmę i jej dzieci, nie robiąc jej jednak krzywdy.

 

 

Klasa VIII A i VIII B

Tydzień: IV 15- 24.04.2020

 

Temat:  Wstawianie tabel arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

 

Polecenie do wykonania

  1. Pojęcia związane ze wstawianiem obiektów do tekstu.
  2. Obiekt osadzony-  wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego.

Komentarz. Przeczytaj uważnie temat ze str.158 do 162

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 160 (plik arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstowego z osadzoną tabelą przyślij do oceny na adres mailowy). Poprzednie prace zostały ocenione pozytywnie.

 

Dla ambitnych !!!

Proszę pobrać z Internetu program ActivePresenter https://atomisystems.com/download/
i spróbować nagrać zawartość ekranu, podczas pracy w Excelu. Pomoże w tym filmik https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bZLO9q7s. gotowe materiały w formacie mp4 wysyłamy do oceny.

 

 

 

Nauczyciel: Piotr Wrona

Przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

 

Klasa VIII A i VIII B

Dzień:   – 15.04.2020 r.

Temat: Kwarantanna domowa. Zasady bezpieczeństwa.                         

 

Polecenie do wykonania praktycznego ze strony !!!

Najważniejsze w ratownictwie jest zapewnienie poszkodowanemu i ratowanemu bezpieczeństwa. Niestety nagłe  pojawienie się pandemii na świecie COVID-19, wymusiło na nas potrzebę szczególnej troski o swoje bezpieczeństwo osobiste! Dlatego proszę kilkukrotnie poćwiczyć  prawidłowe zdejmowanie jednorazowych rękawiczek. Pomocne materiały są w naszym podręczniku na stronie 72. Ćwiczenia przydały się 🙂

 

Polecenie 2. Wypełnij brakujące luki w tekście.


COVID-19 – ostra choroba ……………układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem ………-CoV-2, który pochodzi prawdopodobnie z …………. Choroba została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas pandemii wirusa rozpoczętej w ……..roku. Do typowych objawów choroby zaliczają się………., suchy kaszel, zmęczenie i płytki………. Do mniej częstych objawów należą ………gardła, katar oraz kichanie. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia ……..lub niewydolności…………….. Zakażenie rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą……………, najczęściej przez …………. lub kichnięcie. Okres wylęgania choroby wynosi od ………. do ……..dni.

 

Polecenie 3. Sporządź plan działania i listę produktów, jeśli wraz z rodziną będziesz musiał pozostać w domu przez 14 dni. Nie zapomnij o zabezpieczeniu wody.

 

Termin wykonania zadań 23 kwietnia.

Wszystkie nadesłane prace oceniono pozytywnie!


 

 

Klasa IV

Tydzień: 27-30.04.2020

Temat: Szukać każdy może.

Polecenie do wykonania:

Przeczytaj ze strony 61 -62 i napisz krótka notatkę, jaka jest różnica między przeglądarką a wyszukiwarka internetową.
Napisz , jakie znasz przeglądarki i internetowe i wyszukiwarki internetowe. Przeglądarkę internetową, której używasz w domu, narysuj jej logo w zeszycie.
UWAGA! Wszystkie prace , które wysyłacie /pliki/ podpisujemy imieniem i nazwiskiem i podajemy klasę!

 

Klasa V A i V B

Tydzień: 27-30.04.2020

Temat: Dźwięk i wideo w prezentacji

Polecenie do samodzielnego wykonania:
Przeczytaj uważnie w podręczniku ze strony 88 i 89, w jaki sposób można wstawić do slajdu dowolny dźwięk pobrany z dysku.
Polecenie wykonuje samodzielnie, korzystając z podręcznika. Nie wysyłamy gotowych prezentacji ! Do ćwiczenia wykorzystujemy program PowerPoint lub program Impress w ramach darmowego pakietu OpenOffice.

 

Klasa VII A i VII B

Tydzień: 27-30.04.2020

Temat: Praca z dokumentem tekstowym cz.2.
Polecenie do wykonania:

Napisz w zeszycie, do czego służy przycisk w MS WORD Malarz formatów? Co to są znaki diakrytyczne , i jak je wpisujemy za pomocą klawiatury?

/podręcznik str. 179-180/

UWAGA! Wszystkie prace , które wysyłacie /pliki/ podpisujemy imieniem i nazwiskiem i podajemy klasę!

 

Klasa VIII A i VIII B

Tydzień: 27-30.04.2020

Temat: Obliczenia w arkuszu.

Polecenie do wykonania:

Przeczytaj uważnie temat str. 114 do 116. Przeanalizuj zawarte w nim instrukcje i przećwicz je.

Wykonaj polecenie 1 i 4 ze str. 116.

 

 

EdB

Klasa VIII A i VIII B

Tydzień: 27-30.04.2020

 

Temat: Urazy termiczne.

Polecenie do wykonania:

Napisz notatkę na temat stopni i rodzajów oparzeń. Na czym polega „reguła dziewiątek”? Udzielanie I pomocy przy urazach termicznych.

/podręcznik  str. 104-106/

 

SZACHY