Poniżej zamieszczamy linki do filmów omawiających egzamin ósmoklasisty.

  • ogólne informacje o egzaminie

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

  • egzamin z jęz. polskiego  cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8

  • egzamin z jęz. polskiego cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg&t=2s

  • egzamin z matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8

  • egzamin z jęz. obcego

https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20