UWAGA!!!

Od 26 października do 8 listopada 2020 roku klasy IV – VIII przechodzą w zdalny system nauczania. Klasy I – III i oddziały przedszkolne funkcjonują w systemie stacjonarnym (jak dotychczas), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej od dnia 26 października 2020 r. ukażą się wkrótce. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą informuje, że:

  • 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej,
  • 27 października 2020 r. (wtorek) na Szkolnej Platformie Edukacyjnej G Suite odbędą się zebrania online z rodzicami uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej. Godzina spotkania zostanie ustalona przez wychowawcę klasy i podana do wiadomości uczniów  i rodziców.

 

Dyrekcja ZSO

 

  • film instruktażowy dla nauczyciela dotyczący zakładania wirtualnych klas

 

  • film instruktażowy dla nauczyciela dotyczący organizowania lekcji online