ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I ROZDANIE ŚWIADECTW

Szanowni Państwo

 

W związku z sytuacją epidemiczną z przykrością informuję, że w trosce o zdrowie  tegoroczne zakończenie roku szkolnego nie będzie miało uroczystego charakteru.

Biorąc pod uwagę  liczebność poszczególnych klas i oddziałów rozdanie świadectw odbędzie się w dniach 26, 29 i 30  czerwca 2020 r.
Wychowawcy spotkają się z poszczególnymi uczniami, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w wyznaczonym miejscu i o określonej godzinie:

  • do budynku szkoły (przy wejściu wskazanym w harmonogramie) wchodzą tylko grupy uczniów wyznaczone na daną godzinę ( w przypadku złych warunków pogodowych)
  • wszyscy mają  założone maseczki i rękawiczki (lub dezynfekują ręce w wyznaczonym miejscu)
  • wszyscy zachowują bezpieczny odstęp 1,5 m
  • podpisywanie odbioru świadectw ukończenia szkoły przez uczniów kl. VIII tylko własnym długopisem.

 

  1. Odbioru dokumentów dokonuje uczeń (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów) lub rodzice/ prawni opiekunowie

 

WYDAWANIE DOKUMENTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

Data Klasa/Oddział Godzina Miejsce
26 czerwca 2020r – grupa 6a- latków godz. 900 Wejście do przedszkola/

atrium

– grupa 6b – latków godz.1000 Wejście do przedszkola/ atrium
Klasa VIII a godz.9.00-9.50 Wejście wyborcze 2  „salceson”
Klasa VIII b godz.10.0010.50 Wejście wyborcze 2  duża sala gimnastyczna
Klasa III a Godz. 11.00-11.30 Wejście główne 1 korytarz na parterze
Klasa III b Godz. 11.30- 12.00 Wejście wyborcze 2 „salceson”
29 czerwca 2020r Klasa I a Godz. 9.00-9.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa I b Godz. 9.30-10.00 Wejście główne 1

 

Klasa II a Godz. 10.00-10.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa II b Godz. 10.30-11.00 Wejście główne 1

 

Klasa VI b godz. 11.00-11.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa V a godz.11.30-12.00 Wejście główne 1

 

Klasa V b godz.12.00-12.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa V c godz.12.30-13.00 Wejście główne 1

 

30 czerwca 2020 r.

 

Klasa VI a Godz. 9.00-9.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa IVb Godz. 9.30-10.00 Wejście główne 1

 

Klasa VII a Godz. 10.00-10.30 Wejście wyborcze 2

 

Klasa VII b Godz. 10.30-11.00 Wejście główne 1

 

 

Uwaga: Rodzic/ prawny opiekun  może odebrać dokumenty wszystkim swoim dzieciom o jednej godzinie po zgłoszeniu wcześniejszym tego faktu telefonicznie do kancelarii szkoły do dnia 26 czerwca 2020 r.