Począwszy od 26 maja 2023 r. w naszej szkole będziemy prowadzić badania ankietowe wśród uczniów klas 6-8 SP z wykorzystaniem technik multimedialnych. Badania zostały zlecone przez władze powiatowe i dotyczą problemu zażywania substancji psychoaktywnych i uzależnień. Ankieta jest całkowicie anonimowa i zostanie przeprowadzona na zajęciach informatycznych.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1dTv976JkJ_jPCHNMkqjxb-OyA-mO9AcYQ_eaqTFq9vU/edit?chromeless=1