Nauczyciel -Agnieszka Iracka

Przedmioty- historia i wiedza o społeczeństwie

 

02.06.2020 r.

Klasa 6 B

Temat: Utrwalanie wiadomości- XVII wiek.

 

Klasa 8 B

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Klasa 6 A

Temat:Utrwalanie wiadomości- XVII wiek.

 

Klasa 8 B wos

Temat: Komunikacja i współdziałanie- krzyżówka.

 

Klasa 5 B

Temat:Utrwalanie wiadomości- Wczesne średniowiecze.

 

 

03.06.2020 r.

Klasa 5 B

Temat: Utrwalanie wiadomości- Polska pierwszych Piastów.

 

Klasa 5 A

Temat: Sprawdź się!

 

 

04.06. 2020 r.

Klasa 8 B

Temat: Sprawdź się!

 

Klasa 5 A

Temat:Utrwalanie wiadomości- Wczesne średniowiecze.

 

Klasa 6 A

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.

 

Klasa 6 B

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.

 

Klasa 8 B wos

Temat: Władza wykonawcza w Polsce-utrwalanie wiadomości.

 

 

09.06.2020 r.

Klasa 6 B

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.  (lekcja 2)

 

Klasa 8 B

Temat: Sprawdź się!    (lekcja 2)

Klasa 6 A

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.  (lekcja 2)

 

Klasa 8 B wos

Temat : Władza ustawodawcza- utrwalanie wiadomości.

 

Klasa 5 B

Temat: Utrwalanie wiadomości- Polska Jagiellonów.

 

10.06.2020 r.

Klasa 5 B

Temat: Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy- powtarzamy i utrwalamy wiadomości.

 

Klasa 5 A

Temat: Utrwalanie wiadomości- Polska pierwszych Piastów.

 

 

16.06.2020 r.

Klasa 8 B

Temat: Sprawdź się!    (lekcja 2)

 

Klasa 5 A

Temat: Utrwalanie wiadomości- Polska Jagiellonów.

 

Klasa 6 A

Temat: Upadek Rzeczpospolitej – utrwalanie wiadomości.

 

Klasa 6 B

Temat: Upadek Rzeczpospolitej – utrwalanie wiadomości.

 

Klasa 8 B wos

Temat: Władza sądownicza – utrwalanie wiadomości.

 

 

17.05.2020 r.

Klasa 5 B

Temat: Polska w XIV-XV w.

 

Klasa 5 A

Temat: Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy- powtarzamy i utrwalamy wiadomości.

 

 

18.06.2020 r.

Klasa 8 B

Temat: Utrwalanie wiadomości-

 

Klasa 5 A

Temat:  Polska w XIV-XV w.

 

Klasa 6 A

Temat: Quiz- Walka  o utrzymanie niepodległości Polski w ostatnich latach  XVIII w.

 

Klasa 6 B

Temat: Quiz- Walka  o utrzymanie niepodległości Polski w ostatnich latach  XVIII w.

 

Klasa 8 B wos

Temat:Człowiek jest istotą społeczną- quiz.

 

 

23.06.2020 r.

Klasa 6 B

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.  (lekcja 2)

 

Klasa 8 B

Temat:Utrwalanie wiadomości -quiz- II wojna światowa.

 

Klasa 6 A

Temat: Europa i świat w XVIII w.- utrwalanie wiadomości.  (lekcja 2)

 

Klasa 8 B wos

Temat: Utrwalanie wiadomości – quiz.

 

Klasa 5 B

Temat: Utrwalanie wiadomości- quiz o władcach polskich.

 

 

24.06.2020 r.

Klasa 5 B

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek historycznych.

 

Klasa 5 A

Temat:  Utrwalanie wiadomości- quiz o władcach polskich.

 

 

25.06.2020 r.

Klasa 8 B

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek historycznych.

 

Klasa 5 A

Temat:  Rozwiązywanie krzyżówek historycznych.

 

Klasa 6 A

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek historycznych.

 

Klasa 6 B

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek historycznych.

 

Klasa 8 B wos

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek.