Zaktualizowany harmonogram dyżurów psychologa w 2019 roku znajduje się w zakładce po prawej stronie.