20 czerwca 2022 r. 10-osobowa drużyna z naszej szkoły brała udział w gali Finałowej ,,Eko Lider LGD’’ zorganizowanej w OCK w Opolu Lub. przez  Lokalną Grupę Działania ,,Owocowy Szlak’’. W spotkaniu uczestniczyło 110 uczniów z 11 szkół podstawowych powiatu opolskiego.

W czasie gali uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu ochrony środowiska oraz prezentowali przeprowadzone akcje ekologiczne. Zadania projektowe odbywały się  z udziałem lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, uczniów i przedszkolaków.

Nasza drużyna w filmie ,,Bee Eco Friendly’’ pokazała zrealizowane w ramach projektu przedsięwzięcia:

 • Akcje: ,,Sprzątanie Gminy z ZZOKiem’’ (Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych) oraz ,,Sprzątamy dla Polski”
 • Spotkanie ze strażakami z OSP KRSG w Józefowie nad Wisłą i pogadanka na temat zagrożeń wynikających z wypalania traw
 • Spotkanie z pracownikami WIORiN-u (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Opolu Lub.) i zakładanie łąki kwietnej
 • Happening z okazji Światowego Dnia Pszczoły
 • Sadzenie sadzonek sosny czarnej wzdłuż ogrodzenia sąsiadującego z sadem jabłoniowym
 • Zakładanie zielonej ściany

Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu wiedzy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony środowiska.

Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał nagrodę w postaci powerbanku zasilanego panelem fotowoltaicznym oraz dyplom.

Na zakończenie p. Grzegorz Kapica Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,Owocowy Szlak’’ podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w działania ekologiczne.

My również dziękujemy naszym sponsorom, organizacjom, sadownikom za wsparcie w realizacji zadań projektowych:

 • firmie STAMPOL za przekazanie zbiornika na deszczówkę
 • myśliwym z Wojskowego Koła Łowieckiego nr116 ,,Knieja’’ za pomoc w sprzątaniu lasu
 • pracownikom WIORiN-u, oddział w Opolu Lub. za przekazanie mieszanki nasion miododajnych i instruktaż przy zakładaniu łąki kwietnej
 • leśniczym z Leśnictwa Kluczkowice za przekazanie sadzonek sosny czarnej i pomoc przy ich sadzeniu
 • strażakom z OSP KRSG w Józefowie nad Wisłą za przeprowadzenie pogadanki na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw
 • lokalnym sadownikom za wywiady na temat znaczenia i ochrony pszczół. (M.G.)