15 maja 2024r. chętni uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w projekcie edukacyjnym ,,Wisła Stories Operacji Czysta Rzeka i 4F Change’’. Celem jego było kształtowanie w młodych ludziach wrażliwości ekologicznej oraz budowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu.

W ramach projektu zorganizowana została akcja sprzątania okolic Wisły. Uczniowie wraz  z opiekunami zaopatrzeni przez organizatorów akcji Operacja Czysta Rzeka w worki i rękawiczki zbierali śmieci w kamieniołomach w Kaliszanach. Udało się zebrać ok. 50 worków odpadów.

Kolejnym wydarzeniem były warsztaty ekologiczne, które przeprowadziły panie z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W  trakcie spaceru po kamieniołomach opowiadały o ptakach i roślinach spotykanych nad Wisłą oraz o tajemnicach, jakie skrywają skały wapienne. Uczniowie dekorowali szablony bransoletek drobnymi roślinnymi elementami zebranymi po drodze.  Dużo wrażeń budziło poszukiwanie prawdziwych skamieniałości. Kamieniołomy to miejsce ze skałami wapiennymi, w których zachowały się odciski gąbek, ślimaków, małży oraz fragmenty szkieletów belemnitów.

Na zakończenie wszyscy podziwiali piękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły, a także był czas na upominki i podziękowania. Każdy uczeń otrzymał od organizatora workoplecak Operacji Czysta Rzeka oraz butelkę filtrującą marki Dafi.

Dziękujemy organizatorom akcji Operacja Czysta Rzeka za zaproszenie do udziału w akcji oraz paniom z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym za interesujące i pełne wrażeń zajęcia. (M. G.)

także: operacjarzeka.pl  oraz film