Zakładamy łąkę – spotkanie  z pracownikami  WIORIN-U

 16 maja w  naszej szkole gościliśmy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z oddziału w Opolu Lub. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki, rodzice i lokalni mieszkańcy. Wszyscy wysłuchali prelekcji na temat znaczenia pszczół w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz sposobach ich ochrony.

Dowiedzieliśmy się, że pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają ok. 80% roślin. Bez nich wzrost i rozwój roślin nie jest możliwy. Oznacza to, że im mniej pszczół będzie w przyrodzie, tym trudniej dostępne i gorsze pod względem jakości będą owoce i warzywa. Rolnicy i sadownicy powinni dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na owady zapylające.

W  naszej szkole także troszczymy się o pszczoły i chcieliśmy im udostępnić przestrzeń do życia. Postanowiliśmy część trawnika zamienić na kwietną łąkę. Przygotowaliśmy podłoże. Od WIORiN-u otrzymaliśmy mieszankę nasion roślin miododajnych oraz fachową pomoc przy ich rozsiewaniu. Łąkę podlewaliśmy wodą deszczową zbieraną podczas opadów do specjalnego zbiornika.

Teren łąki będzie idealnym miejscem przyrodniczych obserwacji roślin oraz owadów zapylających.

Tworząc szkolną łąkę chcieliśmy zwrócić uwagę uczniów i społeczności lokalnej na jej przyrodnicze znaczenie. Łąki kwietne mają same zalety, ponieważ:

  • stanowią źródło pożywienia dla licznych gatunków owadów zapylających
  • wzbogacają bioróżnorodność
  • wspomagają bioretencję
  • zmniejszają powierzchniowy spływ wód opadowych i ograniczają ryzyko podtopień
  • są ekologiczne: nie wymagają pestycydów i nawozów, zatrzymują pyły tworzące smog, zapobiegają nagrzewaniu się powierzchni gleby.

Dziękujemy pracownikom WIORiN–u z oddziału w Opolu Lubelskim za okazaną pomoc i wsparcie. (M.G.)