ZAKRES MATERIAŁU 15.04.2020. – 24.04.2020.

Nauczyciel: Urszula Sawiarska

Przedmiot: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Klasa: 0

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 20.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347

https://www.matzoo.pl/zerowka/co-nie-pasuje_49_350

https://www.superkid.pl/odwzoruj-uklad-elementow-1

 

Klasa: I

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 15.04.2020.

Temat: Doskonalenie podstawowych umiejętności matematycznych i językowych.

Zakres materiału/treści:

https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-dodawanie-do-20-zppd-a

https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-10_1_556

https://www.superkid.pl/domino-nauka-czytania-p1-7d

https://www.superkid.pl/memory-game-cyfry

Data: 22.04.2020.

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zakres materiału/treści:

https://www.superkid.pl/odwzoruj-uklad-elementow-1

https://www.superkid.pl/labirynt-online-tp-25

https://www.matzoo.pl/klasa1/nad-pod-po-lewej-po-prawej_6_324

 

Klasa: II

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 21.04.2020.

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zakres materiału/treści:

https://www.superkid.pl/odwzoruj-uklad-elementow-1

https://www.superkid.pl/labirynt-online-tp-25

https://www.matzoo.pl/klasa2/polozenie_63_325

 

Klasa: III

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 15.03.2020.

Temat: Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/rebusy
http://pisupisu.pl/klasa3/4-sylabowce-mieszanex3
https://www.superkid.pl/uzupelnianka-p1-wiosna-1
https://www.superkid.pl/memory-game-rozroznianie-liter-10

Data: 22.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności językowych i ortograficznych (ó-u).

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/zgadywanka-w-tornistrze.php – radzę wybrać poziom „7 prób”

https://www.dyktanda.net/dyktando-44.php

 

Klasa: IV

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 16.04.2020.

Temat: Doskonalenie kompetencji językowych – zabawy słowne.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/antonimy

http://pisupisu.pl/klasa4/uzupelnij-przyslowie

https://www.dyktanda.net/zgadywanka-owoce-w-polsce.php – radzę wybrać poziom „7 prób”

Data: 23.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie ortografii (rz-ż).

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-26.php – „Bociany i jaskółki”

http://pisupisu.pl/klasa4/rz-i-z-wybierz-nowe-slowa

 

Klasa: V

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 15.04.2020.

Temat: Doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-1
https://www.superkid.pl/uzupelnianka-p1-wiosna-1
https://www.superkid.pl/krzyzowka-online-wiosna-1

Data: 22.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ó-u.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-10.php

http://pisupisu.pl/klasa5/pamieciowki-dyktandowki-szybkie-dyktando-z-u-i-o

 

Klasa: VI

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 20.04.2020.

Temat: Doskonalenie czytania ze zrozumieniem – komunikacja językowa.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa6/etykieta-jezykowa

http://pisupisu.pl/klasa6/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-2

 

Klasa: VII

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 17.04.2020.

Temat: Doskonalenie czytania ze zrozumieniem – komunikacja językowa.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa7/etykieta-jezykowa

http://pisupisu.pl/klasa7/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-a

Data: 24.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-31.php – „Na działce”

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php

 

Klasa: VIII

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 20.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa8/nie-z-czesciami-mowy

http://pisupisu.pl/klasa8/nie-z-czesciami-mowy-uzupelnij

 

 

ZAKRES MATERIAŁU 27.04.2020. – 30.04.2020.

 

Klasa: 0

Data: 27.04.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-rym

http://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp

 

Klasa: I

Data: 29.04.2020.

Temat: Doskonalenie syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-rym

http://pisupisu.pl/klasa1/ile-sylab

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp

 

Klasa: II

Data: 28.04.2020.

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa2/znajdz-rym

http://pisupisu.pl/klasa2/ile-sylab

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tt

 

Klasa: III

Data: 29.03.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie koncentracji uwagi i logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/antonimowa-mieszanka

https://www.superkid.pl/labirynt-online-tt-25

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tt

 

Klasa: IV

Data: 30.04.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-1

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tt

 

Klasa: V

Data: 29.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/pamieciowki-dyktandowki-szybkie-dyktando-z-h-i-ch

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tt

 

Klasa: VI

Data: 27.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności ortograficznych  w zakresie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-22.php  – „Na halach”

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tt

 

Klasa: VIII

Data: 27.04.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ó-u.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-u-8.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-09.php  – „Muzyka”