ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 ZAKRES MATERIAŁU 04.05.2020. – 29.05.2020.

Nauczyciel: Urszula Sawiarska

 

Klasa: 0

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 04.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności myślenia matematycznego.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336

https://www.matzoo.pl/zerowka/ile-przedmiotow_50_353

https://www.matzoo.pl/zerowka/najwieksza-liczba_50_328

Data: 11.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności językowych – ubrania i pory roku.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,5972cc-ubrania,p,2.html#quiz

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,596ed7-pory_roku,p,3.html#quiz

http://pisupisu.pl/przedszkole/lato-zima

Data: 18.05.2020.

Temat: Doskonalenie znajomości liter i cyfr.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,634ecc-cyferki_liczby.html

http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki

http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-cyferki

25.05.2020.

Temat: Ćwiczenia umiejętności myślenia matematycznego w zakresie wielkości i porównań:

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347

https://www.matzoo.pl/zerowka/ciezsze-lzejsze_49_335

Klasa: I

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 06.05.2020.

Temat: Utrwalanie znajomości liter i cyfr.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-litere

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-cyfre

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,634ecc-cyferki_liczby.html

Data: 13.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Zakres materiału/treści:
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-w-domino_1_339

https://www.matzoo.pl/klasa1/wiecej-mniej_4_334

https://www.matzoo.pl/klasa1/kolejnosc-liczb_4_314

Data: 20.05.2020.

Temat: Utrwalanie pisowni wyrazów z głoskami miękkimi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz-nauka

27.05.2020.

Temat: Ćwiczenia pamięci i kompetencji matematycznych.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/klasa1/matmemorki-20-elementow_44_392

https://www.matzoo.pl/klasa1/skopiuj-i-kontynuuj-wzor_44_352

Klasa: II

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 05.05.2020.

Temat: Ćwiczenia logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa2/nie-pasuje-dla-starszych

http://pisupisu.pl/klasa2/o-czym-mowa-dla-starszych

http://pisupisu.pl/klasa2/ktory-wyraz-nie-pasuje

Data: 12.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10

Data: 19.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności ortograficznych w zakresie pisowni wyrazów z u-ó.

http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-wybierz

http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-wybierz-puzzle

26.05.2020.

Temat: Ćwiczenia umiejętności myślenia matematycznego w zakresie określania czasu (dni tygodnia).

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/klasa2/obowiazki-domowe_63_315

https://www.matzoo.pl/klasa2/tydzien_63_414

Klasa: III

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 06.05.2020.

Temat: Ćwiczenia ortograficzne w zakresie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/ch-w-zakonczeniach-slow

http://pisupisu.pl/klasa3/h-w-wyrazach-halasliwych

http://pisupisu.pl/klasa3/ch-i-h-wybierz

Data: 13.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie określania daty.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/klasa3/liczby-rzymskie-w-kalendarzu_64_413

https://www.matzoo.pl/klasa3/kolejnosc-miesiecy_64_467

https://www.matzoo.pl/klasa3/data_64_468

Data: 20.05.2020.

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,793fb6-niepasujace_slowo.html

http://pisupisu.pl/klasa3/u-i-o-opowiadanie

http://pisupisu.pl/klasa3/u-i-o-pytania

27.05.2020.

Temat: Ćwiczenia umiejętności myślenia matematycznego w zakresie określania czasu (zegar).

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/klasa3/godziny-i-zegary_64_511

https://www.matzoo.pl/klasa3/ile-czasu-minelo_64_416

Klasa: IV

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 07.05.2020.

Temat: Ćwiczenia orograficzne w zakresie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/ch-w-zakonczeniach-slow

http://pisupisu.pl/klasa4/h-w-wyrazach-halasliwych

http://pisupisu.pl/klasa4/ch-i-h-wybierz-puzzle-poziom-trudny

Data: 14.05.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – znajomość lektur.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,793fb6-niepasujace_slowo.html

http://pisupisu.pl/klasa4/akademia-pana-kleksa-cz-1-akademia

Data: 21.05.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/u-i-o-wybierz-puzzle-poziom-trudny

https://www.dyktanda.net/ortografia-37.php – „Dziadkowie”

28.05.2020.

Temat: Ćwiczenia w pisowni wyrazów z rz-ż.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/rz-w-nazwach-zawodow

http://pisupisu.pl/klasa4/pamieciowki-dyktandowki-szybkie-dyktando-z-z-i-rz

 

Klasa: V

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 06.05.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie komunikacji językowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/znaczenia-slow

http://pisupisu.pl/klasa5/synonimy-ktory-wyraz-nie-pasuje

http://pisupisu.pl/klasa5/synonimy-wybierz-synonim

Data: 13.05.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem, znajomość lektur.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/przyslowia

http://pisupisu.pl/klasa5/mity-prometeusz

Data: 20.05.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z ż-rz.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-1.php

http://pisupisu.pl/klasa5/rz-i-z-dyktando-1

27.05.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/u-i-o-dyktando-1

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-u-5.php

 

Klasa: VI

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 04.05.2020.

Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa6/teksty-informacyjne-reklamowe-i-literackie

http://pisupisu.pl/klasa6/fakt-czy-opinia

Data: 11.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z rz-ż.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-1.php

https://www.dyktanda.net/zgadywanka-drzewa.php – radzę wybrać poziom „7prób”

Data: 18.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-25.php – „Sosna zwyczajna”

25.05.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-06.php – „Harcerstwo”

 

Klasa: VII

Data: 08.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa7/nie-z-czesciami-mowy

http://pisupisu.pl/klasa7/nie-z-czesciami-mowy-uzupelnij

Data: 15.05.2020.

Temat: Pisownia wyrazów z samogłoskami ustnymi i nosowymi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa7/pisownia-samoglosek-ustnych-i-nosowych-e-em-en

http://pisupisu.pl/klasa7/pisownia-samoglosek-ustnych-i-nosowych-a-om-on

Data: 22.05.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie pisowni wyrazów z rz-ż.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-7.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-29.php – „Modrzew”

29.05.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa7/rozprawka-przemowienie-recenzja-wywiad

http://pisupisu.pl/klasa7/srodki-perswazji

Klasa: VIII

Tygodniowy wymiar godzin: 1

Data: 04.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ę-en i ą-on.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa8/pisownia-samoglosek-ustnych-i-nosowych-e-em-en

http://pisupisu.pl/klasa8/pisownia-samoglosek-ustnych-i-nosowych-a-om-on

Data: 11.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności w zakresie pisowni wyrazów z ż-rz.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-rz-8.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-03.php – „Podróż”

Data: 18.05.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa8/czytanie-ze-zrozumieniem-poziom-a

25.05.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/ortografia-22.php – „Na halach”