ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 ZAKRES MATERIAŁU 1.06.2020. – 25.06.2020.

Nauczyciel: Urszula Sawiarska

 

Kl. O:

01.06.2020.

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-edukacyjne/

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,743236-test_malych_dzieci.html

08.06.2020.

Temat: Doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji społecznej i środowiskowej.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,595548-zwierzeta_wsi.html

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,8873b7-domy_domki_gdzie.html

15.06.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie percepcji wzrokowej.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-13

http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-wzory-2

22.06.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności wykonywania operacji matematycznych.

Zakres materiału/treści:

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj-w-zakresie-10_51_331

https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-domino_51_339

 

Kl. I:

03.06.2020.

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-edukacyjne/

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,743236-test_malych_dzieci.html

10.06.2020.

Temat: Doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji społecznej i środowiskowej.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,595548-zwierzeta_wsi.html

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,8873b7-domy_domki_gdzie.html

17.06.2020.

Temat: Ćwiczenia ortograficzne w zakresie pisowni wyrazów z rz i sz.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa1/rz-i-sz-wybierz-puzzle

24.06.2020.

Temat: Ćwiczenia techniki czytania; dyktando sprawdzające.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa1/ktory-wyraz-nie-pasuje-klasa1

http://pisupisu.pl/klasa1/znajdz-slowo-w-zdaniu

https://www.dyktanda.net/dyktando-02.php

 

Kl. II:

02.06.2020.

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Zakres materiału/treści:

https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-edukacyjne/

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,743236-test_malych_dzieci.html

09.06.2020.

Temat: Doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji społecznej i środowiskowej.

Zakres materiału/treści:

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,595548-zwierzeta_wsi.html

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,8873b7-domy_domki_gdzie.html

16.06.2020.

Temat: Ćwiczenia w zakresie pisowni wyrazów z rz-ż.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa2/rz-i-z-wybierz

https://www.dyktanda.net/dyktando-26.php    „Trzask”

23.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności w zakresie ortografii.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-08.php

 

Kl. III:

03.06.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym i po spółgłoskach.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-rz-wpisywanka

http://pisupisu.pl/klasa3/rz-po-spolgloskach

10.06.2020.

Temat: Ćwiczenia w pisowni wyrazów z głoskami nosowymi i ustnymi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/a-i-on-wybierz-poziom-trudny

http://pisupisu.pl/klasa3/en-i-e-wybierz-puzzle-poziom-trudny

17.06.2020.

Temat: Pisownia wyrazów z ch-h – ćwiczenia doskonalące.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-ch-przesuwanka

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-1.php

24.06.2020.

Temat: Test sprawdzający znajomość ortografii.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-34.php

 

Kl. IV:

04.06.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – znajomość lektur.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/powrot-taty

http://pisupisu.pl/klasa4/autorzy-lektur-klasa-4

18.06.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z głoskami ustnymi i nosowymi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa4/a-i-on-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa4/en-i-e-wybierz-puzzle

25.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności ortograficzne.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-23.php

 

Kl. V:

03.06.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa5/czytanie-ze-zrozumieniem-k5-poziom-2

10.06.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-u-5.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-28.php

17.06.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-5.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-06.php

24.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności ortograficzne.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-22.php

 

Kl. VI:

01.06.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni końcówek i-ii-ji.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa6/pisownia-koncowek-i-ii-ji

08.06.2020.

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa6/pisownika-wyrazow-wielka-i-mala-litera

15.06.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności związanych z interpunkcją.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa6/przecinki-w-zdaniach-zlozonych

22.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności ortograficzne.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-23.php

 

Kl. VII:

05.06.2020.

Temat: Ćwiczenia pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-u-7.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-20.php

12.06.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z ch-h.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-ch-7.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-07.php

19.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności ortograficzne.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-22.php

 

Kl. VIII:

01.06.2020.

Temat: Doskonalenie pisowni wyrazów z u-ó.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/testy/testy-ortograficzne-u-12.php

https://www.dyktanda.net/ortografia-10.php

08.06.2020.

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wypowiedzi.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa8/rozprawka-przemowienie-recenzja-wywiad

http://pisupisu.pl/klasa8/podanie-zyciorys-cv-list-motywacyjny

15.06.2020.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – znajomość lektur.

Zakres materiału/treści:

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-1

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-2

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-3

22.06.2020.

Temat: Test sprawdzający umiejętności ortograficzne.

Zakres materiału/treści:

https://www.dyktanda.net/dyktando-22.php