25 listopada odbyła się konferencja online realizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Udział w konferencji był wyjątkową okazją, by zastanowić się nad takimi negatywnymi zjawiskami jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści czy nietolerancja. Podczas konferencji można było wysłuchać wystąpień ekspertów z wielu dziedzin. Głos zabrali m. in.: psycholog, prawnik (funkcjonariusz ABW w stanie spoczynku),
czy funkcjonariusz policji. Eksperci w trakcie swoich wystąpień przedstawili sposoby i metody, które umożliwiają przeciwdziałanie zjawisku mowy nienawiści wynikającej z różnorodnych uprzedzeń.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej można było wysłuchać eksperckich prelekcji. Natomiast w drugiej odbyła się debata przedstawicieli trzech związków wyznaniowych (chrześcijaństwo, islam, judaizm), którzy swoim dialogiem pokazali jak budować mosty łączące różne religie.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zachęcamy do obejrzenia nagrania z konferencji: https://youtu.be/ygsqhWaKI6M

Więcej informacji o mowie nienawiści znaleźć można m.in. pod adresem: https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/

(U.S.)