„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.”

 

Okres listopadowy to czas na refleksję i modlitwę w intencji zmarłych. Harcerze z naszej drużyny, przed rozpoczęciem warty honorowej w Dniu Wszystkich Świętych posprzątali groby poległych żołnierzy. Aby uczcić pamięć zmarłych zapaliliśmy znicze oraz oddaliśmy hołd modlitwą i minutą ciszy.

1 listopada to dla harcerzy dzień zadumy oraz pamięci o tych, którzy odeszli na wieczna wartę. Harcerze z 15 WDH „Wiślane Perły” we współpracy z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą oddali cześć i hołd żołnierzom pochowanym na cmentarzu w Rybitwach, poprzez warty pełnione przy Grobie Nieznanego Żołnierza i zapalenie symbolicznego znicza. Druhny i druhowie w skupieniu, ubrani w mundury harcerskie i strażackie oddawali zmarłym należną im cześć.

Warty w tym dniu pełnili:

  • harcerze: dh Julia Ciekot, dh Alicja Kilian, dh Zuzanna Molesztak, dh Kinga Grzegorczyk, dh Kacper Kwiecień, dh Julia Drozd, dh Hanna Pietras, dh Klaudia Strawa, dh Kinga Sochaj,
    dh Martyna Olszówka
  • strażacy: dh Wiktoria Kowalska, dh Jan Jagodziński, dh Julia Klucznik.   (J.B.)