9 listopada br. w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyły się warsztaty historyczne, poświęcone tematyce Niepodległości Polski. Udział
w nich wzięły klasy I-III szkoły podstawowej.

Warsztaty były okazją do wprowadzenia najmłodszych uczniów w świat historii Polski. Podczas tego specjalnego dnia dzieci miały okazję lepiej zrozumieć, dlaczego 11 listopada jest świętem tak istotnym dla naszego kraju.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z sylwetką marszałka Józefa Piłsudskiego podczas projekcji filmu „Z albumu dziadka”.

Jednym z wyjątkowych momentów warsztatów były kreatywne zadania plastyczne, podczas których uczniowie mogli wyrazić swoje uczucia i myśli związane z tematyką Niepodległości Polski. Rysowanie i malowanie były doskonałym narzędziem do wyrażenia patriotyzmu i zrozumienia, co oznacza dla nich idea wolnej ojczyzny.

Warsztaty historyczne były nie tylko lekcją historii, ale również doświadczeniem, które wzbogaciło uczniów i dało im szansę odkrywania swojej narodowej tożsamości. Dzieci opuszczały szkołę z większą wiedzą, ale przede wszystkim z głębszym zrozumieniem wartości, jakie niesie ze sobą Niepodległość Polski. (A. Iracka)