1 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów z  klas V, VI i VII, które przeprowadzili studenci- wolontariusze z Akademickiego Centrum Wsparcia w Lublinie. Uczniowie pracowali w następujących dwugodzinnych blokach tematycznych: kreatywne rozwiązywanie problemów, efektywne uczenie się, komunikacja interpersonalna, porozumienie bez przemocy, zdrowie psychiczne oraz trening twórczości. Warsztaty były świetną okazją do współpracy w grupie oraz do wykazania się umiejętnościami zakresu kompetencji miękkich. (A. M-G.)