Nauczyciel: Katarzyna Czuba

Przedmiot: technika

 

Klasa IV

20.04.2020 r i 27.04.2020 r

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie- dwie godziny lekcyjne

Pojazd uprzywilejowany- definicja

Skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

Proszę wykonać na kartce A4 lub A3 projekt skrzyżowania ze znakami  ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem (dla chętnych można ze światłami, pojazdem uprzywilejowanym), umieść na nim minimum 4 pojazdy i wpisz kolejność przejazdu (takie skrzyżowania jak robiliśmy na lekcjach, tylko teraz na dużej kartce     i na kolorowo).

Proszę zdjęcia wysyłać na skrzynkę przedmiotu, jeśli będzie problem z wysłaniem to można na Naszą Grupę Klasową na Messenger

Pozdrawiam

 

Klasa V

15.04.2020 r.

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Odszukaj w książce lub w internecie i zapisz w zeszycie pojęcia: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja.

Wykonaj zdjęcie notatki i wyślij na skrzynkę przedmiotu technika

22.04.2020 r.

Temat: Jak dbać o Ziemię? Cz. II

Wykonaj na kartce A4 lub A3 pracę, zobacz w domu jakie masz kolory worków na śmieci, narysuj je, pokoloruj oraz napisz na każdym z nich co do nich wrzucasz.

Poproszę o zdjęcie pracy na skrzynkę przedmiotu!

29.04.2020 r.

Temat: Recykling

-przeczytaj w internecie i w podręczniku zagadnienia związane z recyklingiem

 

 

Klasa VI

15.04.2020 r.

Temat: Sprawdź co jesz

Zapoznaj się z terminami: żywność ekologiczna, dodatki chemiczne występujące  w żywności oraz symbole którymi są oznaczone.

Wykonaj notatkę w zeszycie, wyślij zdjęcie na skrzynkę przedmiotu, można zapisać w Wordzie wydrukować i wkleić do zeszytu i taki plik wysłać.

22.04.2020 r.

Temat: Sprawdź co jesz cz. II

– wyjaśnij czym różni się żywność przetworzona od nieprzetworzonej

– wymień nazwy substancji dodawanych do żywności i omów jak są oznaczone

– odczytaj z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych

Notatka do zeszytu, proszę o zdjęcie na Messenger klasowy technika.

29.04.2020 r.

Temat: Zdrowie na talerzu

– poczytaj o składnikach odżywczych zawartych w pokarmach, które spożywasz

– poczytaj o zasadach właściwego odżywiania