Nauczyciel: Katarzyna Czuba

Zajęcia techniczne

Klasa IV

04.05.2020 r.

Temat: Manewry na drodze

Zapoznaj się z terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, zawracanie

Wpisz do zeszytu definicję Włączanie się do ruchu i naucz się jej na pamięć.

Zdjęcie zapisanej definicji wyślij na grupę klasy Messenger.

11.05.2020 r

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Proszę poczytać w dostępnych źródłach o I pomocy, można obejrzeć filmy na YouTube.

Praca domowa: poproś o pomoc np. rodziców i opisz tok postępowania ratunkowego w razie wypadku, podpowiedź znajduje się w podręczniku str. 34, zadanie 5.2 ( jakie czynności kolejno wykonujemy….oceniamy sytuację, pod jaki nr dzwonimy, jakich inf udzielamy przez telefon, co robimy z poszkodowanym itp…)

Zdjęcie notatki na Messenger techniki lub zapisać w programie Word i wysłać na skrzynkę przedmiotu.

18.05.2020 r

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o znakach ostrzegawczych, zakazu     i nakazu.

25.05.2020 r

Temat: Rozwiązujemy testy na kartę rowerową

Proszę wpisać w przeglądarce testy na kartę rowerową i rozwiązać 5 dowolnych testów.

Klasa V

06.05.2020 r.

Temat: Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 32-34

Zapisz w zeszycie numery alarmowe i zapamiętaj je.

13.05.2020 r

Temat: Krwawienia i krwotoki.

Poczytaj w dostępnych  źródłach o zasadach postępowania podczas krwawienia  z nosa, można obejrzeć film na YouTube.

Napisz w zeszycie definicję krwotoku i  krwawienia, zrób zdjęcie i wyślij na Messenger technika.

20.05.2020 r

Temat: Udzielamy I pomocy poszkodowanemu.

Proszę poczytać w dostępnych źródłach o zasadach udzielania I pomocy przedmedycznej.

27.05.2020 r

Temat: Bandażowanie

Proszę obejrzeć filmy na you tube na temat bandażowania głowy, dłoni, nogi.

Klasa VI

06.05.2020 r.

Temat: Jak przygotować zdrowy i odżywczy posiłek?

Poczytaj o zasadach zdrowego odżywiania.

Wykonaj samodzielnie sałatkę lub kanapki, zdjęcie wyślij na klasową grupę messenger technika.

13.05.2020 r.

Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Poczytaj w dostępnych źródłach o piramidzie zdrowego żywienia.

Na kartce A3 wykonaj taką piramidę, zdjęcie poproszę na Messenger techniki.

20.05.2020 r

Temat: Nakrywamy do stołu.

Proszę poczytać, obejrzeć na YouTube jakie są zasady nakrywania do stołu, gdzie, z której strony, jak…..kładziemy sztućce, talerze, filiżanki, szklanki, serwetki itp.

Praca dla chętnych:

Proszę nakryć do stołu, zrobić zdjęcie i wysłać na messenger.

27.05.2020 r

Temat: Savoir vivre przy stole.

Poczytaj w internecie o zasadach savoir vivre.