20 kwietnia  z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji ,,Sprzątanie gminy z ZZOKiem’’ (Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych) oraz akcji ,,Sprzątamy dla Polski’’.

Klasy starsze posprzątały las w okolicy Basoni. W tegorocznych działaniach wsparł nas myśliwy z Wojskowego Koła Łowieckiego nr116 ,,Knieja” p. Ryszard Ptak, który poprowadził dzieci po lesie. Zwracał również uwagę na właściwe zachowanie. Mówił jak należy postępować, aby nie płoszyć zwierząt oraz jak chronić się przed kleszczami.

Śmieci są nie tylko problemem estetycznym. Są też śmiertelną pułapką dla leśnej zwierzyny. Porzucone butelki, puszki czy kartony po napojach często są pełne małych ssaków, płazów i gadów, które zwabione zapachem wpadają do nich i nie są w stanie już wydostać się. Opakowania po środkach chemicznych, urządzenia elektroniczne są źródłem substancji zanieczyszczających glebę i wodę.

W kolejnych dniach dzieci z młodszych klas zbierały śmieci na terenie wokół szkoły. Uczniowie  klasy V b posprzątali również cmentarz żołnierski w Rybitwach. Pozbierali wypalone znicze oraz stare kwiaty.

Wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w worki oraz rękawice ochronne. Odpady w miarę możliwości posegregowano do odpowiednich worków. W akcjach nie chodziło jedynie o to, by posprzątać, ale przede wszystkim, by nie śmiecić i  właściwie segregować odpady.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zachęcamy do ciągłego dbania o swoje otoczenie. (M.G.)