Dnia 29 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą odbyła się wyjątkowa uroczystość –Pasowanie na Ucznia. W poczet uczniów szkoły przyjęto 24 pierwszoklasistów.

Uczniowie pod okiem wychowawcy, pani Iwony Zarzecznej, przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wiersze oraz zatańczony taniec wzruszył rodziców oraz przybyłych gości. Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, pani Dyrektor Joanna Suchowolak dokonała symbolicznego pasowania dzieci na uczniów.

  Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też słodkości od zaproszonych gości i  upominków od koleżanek i kolegów z klasy II.

Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Był to bardzo wyjątkowy dzień, który dostarczył chyba wszystkim obecnym na uroczystości wielu niezapomnianych wrażeń.

Iwona Zarzeczna