Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Prezydium SU:

Funkcja
PRZEWODNICZĄCA Anna Majerska
ZASTĘPCA Łukasz Pawka
SEKRETARZ Łukasz Kulesza

 

• Poczet sztandarowy:

Adam Lasek, Paweł Rosołowski, Wiktoria Szwed, Anna Majerska, Bożena Majerska

 

Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego:

  • Gimnazjum:
Klasa III a Klasa III b Klasa III c
1. Oskar Pawelec 1. Oliwia Sobka 1. Paulina Kłudka
2. Weronika Chołody 2. Paweł Rosołowski 2. Julia Kapica
3.Anna Chałas 3. Julia Rozmus 3. Łukasz Kulesza

• Rzecznik Praw Ucznia: p. Marek Kotulski
• Opiekun pocztu sztandarowego: p. Marek Kotulski
• Sklepik szkolny: p. Katarzyna Czuba
• Opiekunowie SU: p. Jolanta Matyka, p. Jolanta Jurak