Tegoroczny rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się Mszą Św. w kościele parafialnym. Potem, ze względu na obostrzenia epidemiczne, uczniowie spotkali się oddzielnie w klasach ze swoimi wychowawcami. Nie było wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego.

Jedynie uczniowie rozpoczynający naukę w  naszej szkole spotkali się wspólnie na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Joanna Suchowolak  przedstawiła nowych wychowawców klas pierwszych. Po zakończeniu części oficjalnej spotkali się oni ze swoimi uczniami i  ich rodzicami.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta, Pan Grzegorz Kapica, przekazał zebranym informację o nominowaniu Pani Dyrektor Joanny Suchowolak na kolejną kadencję jako dyrektora zespołu szkół.  Do gratulacji i życzeń przyłączyli się także przedstawiciele Samorządu Szkolnego i pracownicy naszej szkoły, wręczając kwiaty.

Kwiaty i podziękowania otrzymała także pani Barbara Pastwa za przewodniczenie Radzie Rodziców.  (S.M.)